• Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας
ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESPACC

respac

“Έρευνα για λειτουργούς υγείας και πρόνοιας στην Ανακουφιστική Φροντίδα”


respac1


Intellectual Output 1: “Πλαίσιο βασικής επάρκειας στην έρευνα για επαγγελματίες ανακουφιστικής φροντίδας”  GR, EN, SP, RO

Το πρόγραμμα με τίτλο “Έρευνα για λειτουργούς υγείας και πρόνοιας στην Ανακουφιστική Φροντίδα” (RESPACC) και Αρ. Αναφ.: 2020-1-RO01-KA202-080128 πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships-VET, με τη σύμπραξη των Φορέων:

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από την διεξαγωγή και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για λειτουργούς υγείας και πρόνοιας που εργάζονται στο χώρο της Ανακουφιστικής Φροντίδας (ΑΦ).

Tο πρόγραμμα θα καλύψει ουσιαστικό κενό και θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής εργασίας των λειτουργών υγείας και πρόνοιας, καθώς θα τους ευαισθητοποιήσει στη σημασία της έρευνας για την εργασίας τους, θα τους δώσει τα εφόδια για να μπορούν να αναζητούν απαντήσεις στη βιβλιογραφία σχετικά με τα κλινικά τους προβλήματα, να μπορούν να αξιολογούν αν εφαρμόζουν σωστά τις γνώσεις που παρέχονται στη βιβλιογραφία, να μετατρέπουν τα κλινικά τους προβλήματα σε ερευνητικά ερωτήματα κ.ά. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού αυτού υλικού σε ομάδα λειτουργών υγείας και πρόνοιας και θα δοθεί μέριμνα για την προβολή των αποτελεσμάτων του στο χώρο της ΑΦ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη (1/12/2020-30/11/2022).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας