Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (3ος 2023)
anagnhostiko tis galilaias
Search
Close this search box.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESPACC

respac

“Έρευνα για λειτουργούς υγείας και πρόνοιας στην Ανακουφιστική Φροντίδα”


respac1


Το πρόγραμμα με τίτλο “Έρευνα για λειτουργούς υγείας και πρόνοιας στην Ανακουφιστική Φροντίδα” (RESPACC) και Αρ. Αναφ.: 2020-1-RO01-KA202-080128 πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships-VET, με τη σύμπραξη των Φορέων:

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από την διεξαγωγή και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για λειτουργούς υγείας και πρόνοιας που εργάζονται στο χώρο της Ανακουφιστικής Φροντίδας (ΑΦ).

 

Tο πρόγραμμα θα καλύψει ουσιαστικό κενό και θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής εργασίας των λειτουργών υγείας και πρόνοιας, καθώς θα τους ευαισθητοποιήσει στη σημασία της έρευνας για την εργασίας τους, θα τους δώσει τα εφόδια για να μπορούν να αναζητούν απαντήσεις στη βιβλιογραφία σχετικά με τα κλινικά τους προβλήματα, να μπορούν να αξιολογούν αν εφαρμόζουν σωστά τις γνώσεις που παρέχονται στη βιβλιογραφία, να μετατρέπουν τα κλινικά τους προβλήματα σε ερευνητικά ερωτήματα κ.ά. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού αυτού υλικού σε ομάδα λειτουργών υγείας και πρόνοιας και θα δοθεί μέριμνα για την προβολή των αποτελεσμάτων του στο χώρο της ΑΦ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη (1/12/2020-30/11/2022).

Το πρώτο μέρος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ενός πλαισίου βασικών χαρακτηριστικών επάρκειας στην έρευνα για επαγγελματίες ανακουφιστικής φροντίδας. Η έννοια της επάρκειας αντιστοιχεί στην ικανότητα να εφαρμόζονται γνώσεις και δεξιότητες για να εκτελεστεί με επιτυχία μια δραστηριότητα στον χώρο
εργασίας. 

Πλαίσιο Βασικής Επάρκειας στην Έρευνα

Βασικά Χαρακτηριστικά Επάρκειας στην Έρευνα

 • Ανακαλύψτε εδώ τη δική σας επάρκεια με βάση το Πλαίσιο –  Infographic GRENSPRO

Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Βασικών χαρακτηριστικών επάρκειας

Webinar 1

Η καθ. Catherine Walshe μας δίνει «Tips for a good journal paper».

Webinar 2

Η καθ. Sheila Payne & o Dr. Stephen Mason μιλούν για «Interactive session with participants on writing a good journal paper».

Webinar 3

Ο καθ. Dr. Carlos Centeno Cortés & o Dr.  Stephen Mason σε ένα Webinar σχετικό με το «How to integrate and organize Journal Clubs within your palliative care clinical team».

Webinar 4

Ο Dr. Charles von Gunten σε ένα Webinar σχετικό με «Experiencing Journal Clubs: Ηοw to generate interest and engagement at the level of the clinical team».

 • Πως να φέρετε την έρευνα στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην ανακουφιστική φροντίδα EN, RO
 • Κριτική ανάγνωση και ακαδημαϊκή γραφή- Σχέδια μαθήματος EN, RO
Play Video about aim and objectives

Σκοπός και κύριοι στόχοι

Αναπαραγωγή Βίντεο

Μέθοδος της έρευνας

Αναπαραγωγή Βίντεο

Αιτιολόγηση της έρευνας

Αναπαραγωγή Βίντεο

Διατύπωση του προβλήματος

 • Σκοπός και κύριοι στόχοι EN, ES, GR, RO
 • Μέθοδος της έρευνας EN, GR, RO
 • Αιτιολόγηση της έρευνας EN, GR
 • Διατύπωση του προβλήματος EN, ES, GR, RO

Αναλυτικές Οδηγίες για την ανάπτυξη ερευνητικής πρότασης EN, GR, RO

Ε1. Έρευνα για όλους τους κλινικούς ιατρούς ανακουφιστικής φροντίδας – Πλαίσιο βασικών ερευνητικών ικανοτήτων για τη διεπιστημονική ομάδα ανακουφιστικής φροντίδας

RESPACC: Έρευνα για όλους τους κλινικούς γιατρούς ανακουφιστικής φροντίδας. Πλαίσιο βασικών ερευνητικών ικανοτήτων για τη διεπιστημονική ομάδα ανακουφιστικής φροντίδας. 

ERASMUS+: 2020-1-RO01-KA202-080128

Φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης: Πανεπιστήμιο της Navarra

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 17 Φεβρουαρίου 2022, Zoom/ Πανεπιστήμιο Navarra


Το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα διοργάνωσε μια υβριδική (πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή) εκδήλωση κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (RESPACC). Η εκδήλωση προωθήθηκε εκ των προτέρων σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας (Facebook του RESPACC, Twitter & ιστοσελίδα, ιστοσελίδα συνεργατών, δίκτυα EAPC κ.λπ.)

Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι φορείς και εμπειρογνώμονες, να συζητήσουν, να παράσχουν ανατροφοδότηση και να συνεισφέρουν σχετικά με το πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο Ο1, προκειμένου να προετοιμαστεί η τεκμηρίωση για το έγγραφο αναφοράς (white paper) με πρόταση η εκπαίδευση των κλινικών ιατρών ανακουφιστικής φροντίδας (ΑΦ) να περιλαμβάνει τις βασικές ερευνητικές ικανότητες.

Η δομή της εκδήλωσης ήταν η ακόλουθη:

 1. Συνεδρίαση με έναν κλινικό ερευνητή στην ανακουφιστική φροντίδα
 2. Παρουσίαση του έργου, τονίζοντας τα επιτεύγματα.
 3. Βασικές ερευνητικές ικανότητες για κλινικούς ιατρούς ΑΦ – ανασκόπηση από τους συμμετέχοντες, εργασία σε 3 ομάδες: εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες υγείας ΑΦ και εκπαιδευτές
 4. Εισαγωγική συνεδρία στην ποιοτική έρευνα

Μέσω αυτής της εκδήλωσης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, απευθυνθήκαμε σε εκπροσώπους από ισπανόφωνες και πορτογαλόφωνες χώρες όπου η ανακουφιστική φροντίδα αναπτύσσεται και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες να ενσωματωθεί η έρευνα. Επιπλέον, η συνάντηση ήταν ανοιχτή παγκοσμίως, σε όλους τους κλινικούς λειτουργούς που ενδιαφέρονται για την έρευνα στην ανακουφιστική φροντίδα.

Υπήρξαν 332 εγγραφές, εκ των οποίων 106 ήταν εγγεγραμμένοι στο ζουμ και 19 συμμετέχοντες δια ζώσης, από 17 χώρες και 2 ηπείρους. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από όλο το εύρος των ισπανόφωνων χωρών.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα έντυπα εγγραφής, η πλειονότητα των συμμετεχόντων προέρχονταν από ιατρικό περιβάλλον.

Όλοι οι επαγγελματίες που εγγράφηκαν, μετά το περας της συνάντησης έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο για το έργο RESPACC, όπου μπορούν να βρουν τα υλικά που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και υλικό (Παρουσιάσεις PPT και άρθρα) που δόθηκαν  στην κατά την διάρκεια της εκδήλωσης καθώς και τον σύνδεσμο της καταγραφής του διαδικτυακού σεμιναρίου.

mat1mat2mat3mat4mat5mat6mat 7 (ES)


Ε2. Τρόπος συγγραφής σε ακαδημαϊκά και επιστημονικά περιοδικά

ERASMUS+: 2020-1-RO01-KA202-080128

Φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης: HOSPICE Casa Speranței, European Association for Palliative Care (EAPC)

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 01.10.2022, Βουκουρέστι, Ρουμανία


Το HOSPICE Casa Sperantei διοργάνωσε μια εκδήλωση δια ζώσης, με στόχο την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου RESPACC, με τη μορφή εργαστηρίου (workshop). Η εκδήλωση προωθήθηκε εκ των προτέρων σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας (ιστοσελίδα του έργου, Facebook, ιστοσελίδα των εταίρων στο έργο, δίκτυα EAPC κ.λπ.). Η εκδήλωση περιελάμβανε διάφορες παρουσιάσεις, μεταξύ των οποίων τρεις παρουσιάσεις αφιερωμένες στη συγγραφή άρθρων για ακαδημαϊκά περιοδικά. Μέσω αυτής της διάδοσης αποτελεσμάτων έργου απευθυνθήκαμε σε εκπροσώπους φορέων από τη Ρουμανία, όπου η ανακουφιστική φροντίδα είναι υπό ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της έρευνας, στην πρακτική των λειτουργών υγείας, εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

Στόχος αυτής της εκδήλωσης διάδοσης αποτελεσμάτων έργου, ήταν η ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας για λειτουργούς υγείας και εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον για την έρευνα στην ανακουφιστική φροντίδα. Η εκδήλωση εστίασε στην εξάσκηση στην ακαδημαϊκή γραφή, με βάση το υλικό που αναπτύχθηκε στο Ο2, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων πληροφοριών και από το Ο3, αναφορικά με τις Οδηγίες και το διάγραμμα ροής για την ανάπτυξη ερευνητικής πρότασης. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε μέρος του υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ο4, σχετικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά ερευνητικά σχέδια.

Η δομή της εκδήλωσης ήταν η ακόλουθη (περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Ατζέντα):

 1. Εισαγωγή στο εργαστήριο (workshop), στόχοι και βοηθήματα, εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για ιατρικά περιοδικά και τρόποι συγγραφής (συγγραφικά στυλ)
 2. Δομή άρθρων
 3. Επιλογή κατάλληλου περιοδικού

Όλοι οι λειτουργοί υγείας που συμμετείχαν, έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης με σύνδεσμο έργο RESPACC, όπου μπορούν να βρουν υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου.

Υλικά της εκδήλωσης: AGENDA, Τρόπος Γραφής σε ακαδημαϊκά και επιστημονικά περιοδικά 1, Τρόπος Γραφής σε ακαδημαϊκά και επιστημονικά περιοδικά 2, Τρόπος Γραφής σε ακαδημαϊκά και επιστημονικά περιοδικά 3.


E3: Αφορά η έρευνα τους λειτουργούς υγείας ανακουφιστικής φροντίδας;

ERASMUS+: 2020-1-RO01-KA202-080128

Φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 15 Οκτωβρίου 2022, Αθήνα, Ελλάδα


Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου RESPACC. Στόχος ήταν να ενδυναμωθούν οι λειτουργοί υγείας στην έρευνα για την ανακουφιστική φροντίδα, ώστε να μετατρέψουν καθημερινά κλινικά προβλήματα σε ερευνητικά ερωτήματα.

Η “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” φιλοξένησε δια ζώσης και διαδικτυακά, ακαδημαϊκούς, λειτουργούς υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές), άλλους λειτουργούς υγείας και πρόνοιας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές) και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, από 21 οργανισμούς που προσφέρουν ενεργά (ή ενδιαφέρονται να προσφέρουν) εκπαίδευση ή υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας,  στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εκδήλωση περιελάμβανε δύο μέρη. Το κύριο μέρος επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα του έργου και το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε στις βιοηθικές προκλήσεις κατά την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας, καλύπτοντας όλα τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου.

Όλοι οι λειτουργοί υγείας και πρόνοιας που δήλωσαν συμμετοχή, έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλο το υλικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.


E4. Κλινικές ευκαιρίες, Έρευνα, Δημοσίευση

ERASMUS+: 2020-1-RO01-KA202-080128

Φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης: Hospice Casa Sperantei

E Casa Speranței

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 20 Οκτωβρίου 2022, Poiana Brasov, Ρουμανία


To HOSPICE Casa Sperantei διοργάνωσε μια δια ζώσης εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, στην Poiana, στο Brasov της Ρουμανίας. Η εκδήλωση προωθήθηκε εκ των προτέρων σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας (ιστοσελίδα του έργου, Facebook, ιστοσελίδα της ANIP κ.λπ.). Η εκδήλωση είχε την ακόλουθη δομή:

 • μία παρουσίαση αφιερωμένη στις κλινικές προκλήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντικατοπτρίζονται στην έρευνα, ακολουθούμενη από τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, σε σύνδεση με το Paliatia Journal και
 • δυο παρουσιάσεις (ολομέλειας) συνδεόμενες με το Εθνικό Ανακουφιστικό Συνέδριο της Ρουμανίας:
  • Παρουσίαση (ολομέλειας) με θέμα την ανακουφιστική φροντίδα στη Ρουμανία – οργανωτική ανάπτυξη, εκπαίδευση και έρευνα
  • Παρουσίαση (ολομέλειας) με θέμα: “Πώς μπορεί η ηλεκτρονική υγεία και οι ψηφιακές τεχνολογίες να επηρεάσουν την πρακτική και την έρευνα στον τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας”.

Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν οι λειτουργοί υγείας και οι εκπαιδευτικοί με ενδιαφέρον για την έρευνα στην ανακουφιστική φροντίδα σχετικά με το έργο και το υλικό που προέκυψε από το RESPACC, καθώς και να παρουσιαστεί το σύνολο των  πνευματικών αποτεεσμάτων του έργου.

Μέσω αυτής εκδήλωσης διάδοσης αποτελεσμάτων, απευθυνθήκαμε σε εκπροσώπους από τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Μολδαβία. Όλοι οι λειτουργοί υγείας που συμμετείχαν (122 σε αριθμό) έλαβαν τον σύνδεσμο που οδηγεί στο site του έργου RESPACC, όπου μπορούν να βρουν υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου.

C1. Εισαγωγή των κλινικών λειτουργών ανακουφιστικής φροντίδας στην κριτική ανάγνωση και την ακαδημαϊκή συγγραφή, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ (2- 4 Μαΐου 2022)

Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης

Επιστημονική παιδεία

Ανάκτηση σχετικής βιβλιογραφίας για το κλινικό σας θέμα

Κριτική ανάγνωση επιστημονικών κειμένων

Κατανόηση της ποιότητας του άρθρου

Δημοσίευση της έρευνάς σας ως άρθρο

Παρουσίαση της έρευνάς σας σε συνέδριο – αφίσα και προφορική παρουσίαση

C2. Μετατρέποντας τα κλινικά θέματα σε ερευνητικά έργα, Βουκουρέστι, Ρουμανία (26- 30 Σεπτεμβρίου 2022)

Τι είναι η Έρευνα; 

Πως πραγματοποιείται μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Μέρος 1ο)

Πως πραγματοποιείται μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Μέρος 2ο)

 Τι είναι, πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι ποσοτικές μέθοδοι έρευνας;

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ερμηνεία των δεδομένων

Ποιες είναι, πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι ποιοτικές μέθοδοι

Μεθοδολογία και συλλογή δεδομένων

Ποιοτική ανάλυση: κοινές πτυχές στην ερμηνεία των δεδομένων

Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι μικτές μέθοδοι

Διερεύνηση της ποιότητας στην έρευνα

Ζητήματα Δεοντολογίας στην έρευνα (Μέρος 1ο)

Ζητήματα Δεοντολογίας στην έρευνα (Μέρος 2ο)

Πώς να υλοποιήσετε ένα ερευνητικό έργο

Πιθανός αντίκτυπος/όφελος της έρευνας και διάδοση των αποτελεσμάτων

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Έρευνα για όλους τους κλινικούς ιατρούς ανακουφιστικής φροντίδας 2020-1-RO01-KA202-080128