Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (3ος 2023)
anagnhostiko tis galilaias
Search
Close this search box.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Παράλληλα με την εκπαίδευση αναπτύσσεται και το ερευνητικό έργο της Μονάδας.

Οι λειτουργοί υγείας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» έχουν συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια σχετικά με την Ανακουφιστική Φροντίδα, έχουν παρουσιάσει ανακοινώσεις και έχουν εκπονήσει κλινικές μελέτες με θέματα όπως την αναγνώριση αναγκών και προβλημάτων των ασθενών και την αξιολόγηση της ικανοποίησης των φροντιστών από την παρεχόμενη φροντίδα.

Μέλη της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΑΤΟΜΕ που είχε ως στόχο την εξισορρόπηση της προσβασιμότητας στη χρήση των ελεγχόμενων φαρμάκων για ιατρικούς λόγους και την ταυτόχρονη αποφυγή της παράνομης διακίνησης ή κατάχρησής τους.

Μια σημαντική ερευνητική εργασία που ολοκληρώθηκε μετά από πολυετή προσπάθεια είναι η πρωτοβουλία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» να μεταφράσει, να προσαρμόσει πολιτισμικά, να σταθμίσει και να κατοχυρώσει το εργαλείο IPOS για πρώτη φορά στα Ελληνικά, με τελικό στόχο να το χρησιμοποιεί στην κλινική πράξη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών της και της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας που προσφέρει στους ασθενείς. Με το εργαλείο αυτό θα δημιουργηθεί μια σημαντική παρακαταθήκη δεδομένων στη χώρα μας που θα επιτρέψει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της παρεχόμενης Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», ως μέλος της IAHPC και θέλοντας να συμβάλει στη διεύρυνση της παγκόσμιας γνώσης για θέματα σχετικά με την Ανακουφιστική Φροντίδα, αποδέχτηκε πρόσκληση συμμετοχής στο διεθνές έργο “Global Palliative Care Database” (GPCD) το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας διεθνούς βάσης δεδομένων Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Δείτε εδώ όλες τις δημοσιεύσεις της Μονάδας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

[mc4wp_form id='439']