• Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας
  • Ελληνικα
  • Αγγλικα
ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Ερευνητική Δραστηριότητα

Παράλληλα με την εκπαίδευση αναπτύσσεται και το ερευνητικό έργο της Μονάδας.

Οι λειτουργοί υγείας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» έχουν συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια σχετικά με την Ανακουφιστική Φροντίδα, έχουν παρουσιάσει ανακοινώσεις και έχουν εκπονήσει κλινικές μελέτες με θέματα όπως την αναγνώριση αναγκών και προβλημάτων των ασθενών και την αξιολόγηση της ικανοποίησης των φροντιστών από την παρεχόμενη φροντίδα.

Μέλη της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΑΤΟΜΕ που είχε ως στόχο την εξισορρόπηση της προσβασιμότητας στη χρήση των ελεγχόμενων φαρμάκων για ιατρικούς λόγους και την ταυτόχρονη αποφυγή της παράνομης διακίνησης ή κατάχρησής τους.

Μια σημαντική ερευνητική εργασία που ολοκληρώθηκε μετά από πολυετή προσπάθεια είναι η πρωτοβουλία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» να μεταφράσει, να προσαρμόσει πολιτισμικά, να σταθμίσει και να κατοχυρώσει το εργαλείο αυτό για πρώτη φορά στα Ελληνικά, με τελικό στόχο να το χρησιμοποιεί στην κλινική πράξη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών της και της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας που προσφέρει στους ασθενείς. Το I-POS είναι ένα αποδεκτό και παγκοσμίως αναγνωρίσιμο εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ιατρονοσηλευτικών, ψυχοπνευματικών και  κοινωνικών παρεμβάσεων των διεπιστημονικών ομάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας, το οποίο συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς και χρησιμοποιείται συστηματικά ήδη σε πολλές χώρες και γλώσσες. Με το εργαλείο αυτό θα δημιουργηθεί μια σημαντική παρακαταθήκη δεδομένων στη χώρα μας που θα επιτρέψει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της παρεχόμενης Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της ΜΑΦ “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” συμμετείχαν στο 11th EAPC World Research Congress Online, 7-9 /10/2020. Μπορείτε να δείτε το πόστερ και τη δημοσίευση της περίληψης.

Δείτε εδώ όλες τις δημοσιεύσεις της Μονάδας.

Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (11ος 2020)