Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (3ος 2023)
anagnhostiko tis galilaias
Search
Close this search box.

Έναρξη χρήσης στην κλινική πράξη του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου μέτρησης εκβάσεων IPOS

iposΗ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 -μετά τη σχετική εκπαίδευση των λειτουργών υγείας της Μονάδας- τη χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου μέτρησης εκβάσεων Integrated Palliative Care Outcome Scale (IPOS), ολοκληρώνοντας τη μακροχρόνια διαδικασία πολιτισμικής προσαρμογής του στα Ελληνικά σε συνεργασία με το King’s College London (https://pos-pal.org/maix/ipos-translations.php#greek).

Η αξιολόγηση των κλινικών εκβάσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ) και κερδίζει διεθνώς έδαφος τόσο στην έρευνα όσο και στην καθημερινή κλινική πράξη, καθώς συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη και ολιστική διαχείριση των κύριων ζητημάτων ασθενών με προχωρημένη νόσο και των φροντιστών τους και στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΑΦ (Bausewein et al., 2018).

Το IPOS παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μετρητικών εργαλείων, όπως είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η καλή ανταπόκρισή του στις αλλαγές της κατάστασης των ασθενών, η διεθνής χρήση και εμβέλειά του που αποδεικνύεται και από τη μετάφρασή του σε 13 γλώσσες (https://pos-pal.org/maix/ipos-translations.php), αλλά και η δυνατότητα ολιστικής αξιολόγησης που προσφέρει: των κυρίαρχων συμπτωμάτων των ασθενών, των ψυχολογικών, πρακτικών και πνευματικών ανησυχιών τους, της λειτουργικής τους κατάστασης αλλά και του φορτίου που βιώνουν οι φροντιστές. Είναι αρκετά σύντομο στην εφαρμογή του, ιδίως όσο αυξάνεται η κλινική εμπειρία χρήσης του, οπότε δεν επιβαρύνει ούτε τους ασθενείς ούτε τους λειτουργούς υγείας (Bausewein et al., 2018 . Murtagh et al., 2019).

Η αξιολόγηση των εκβάσεων μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου IPOS γίνεται ιδανικά από τους ίδιους τους ασθενείς (Bausewein et al., 2018), κάτι που θεωρείται ότι συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ΑΦ (Murtagh et al., 2019). Αν εκείνοι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν λόγω επιβάρυνσης της κατάστασής τους, η αξιολόγηση γίνεται με συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους φροντιστές, τυπικούς ή άτυπους (Bausewein et al., 2018).

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» συνεχίζει την παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του IPOS στην κλινική πράξη με στόχο την βελτιστοποίησή του.

Σχετικές δημοσιεύσεις από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»:

Βιβλιογραφία

Bausewein, C.  &  Schildmann, E.  & Rosenbruch, J.  & Haberland, B.  & Tänzler, S.  & Ramsenthaler, C.  (2018).  Starting from scratch: implementing outcome measurement in clinical practice.  Annals of Palliative Medicine, Vol 7 (Sup 3), 253-261.  doi: 10.21037/apm.2018.06.08. Ανακτήθηκε Νοέμβριο 2020 από http://apm.amegroups.com/

Murtagh, F.  & Ramsenthaler, C.  & Firth, A.  & Groeneveld, E.  & Lovell, N.  & Simon, S.  & Denzel, J.  & Guo, P.  & Bernhardt, F.  & Schildmann, E.  & van Oorschot, B.  & Hodiamont, F.  & Streitwieser, S.  & Higginson, I.  & Bausewein, C.  (2019).  A brief, patient- and proxy-reported outcome measure in advanced illness: Validity, reliability and responsiveness of the Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS).  Palliative Medicine, Vol. 33 (8), 1045–1057.  doi: 10.1177/0269216319854264.  Ανακτήθηκε Νοέμβριο 2020 από https://journals.sagepub.com/home/pmj

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

[mc4wp_form id='439']