Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (3ος 2023)
anagnhostiko tis galilaias
Search
Close this search box.

Όροι Χρήσης

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης. Η είσοδος και η περιήγηση στις ιστοσελίδες της Γαλιλαίας (στο εξής “Ιστοσελίδες”) και η χρήση αυτών θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλείστε να μην περιηγηθείτε στις Ιστοσελίδες.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις, γι’ αυτό συνιστάται να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: Οι Ιστοσελίδες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα της Γαλιλαίας, τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς της συνεργάτες, τους πελάτες και τις υπηρεσίες που παρέχει. Η Γαλιλαία δεν υποχρεούται να διατηρεί τις Ιστοσελίδες και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους ή να τις τροποποιεί οποτεδήποτε. Η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτή, λόγω τροποποιήσεως ή αναβαθμίσεώς τους.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρόλο που διεξάγει συνεχώς ελέγχους για την ακεραιότητα των Ιστοσελίδων, η Γαλιλαία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Ο χρήστης οφείλει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα κατά των ψηφιακών ιών, firewalls κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται πως η χρήση και περιήγηση στις Ιστοσελίδες δεν θα προκαλέσει προσβολή του υπολογιστή του από παρόμοιου τύπου αρχεία. Η Γαλιλαία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στις Ιστοσελίδες ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
 • ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή, ιατρική ή άλλη, ακόμα και αν προέρχεται από ιατρικά βιβλία ή περιοδικά ή παρόμοιες πηγές ή αν υπογράφεται από ειδικούς επιστήμονες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίδεται συμβουλή, με βάση το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με ζητήματα υγείας πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών της υγείας.
 • ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Η Γαλιλαία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διακρίβωση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες. Όμως, λόγω των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στις Ιστοσελίδες ενδέχεται να μην είναι πάντοτε ενημερωμένες. Η Γαλιλαία δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ούτε προβαίνει σε οποιονδήποτε ισχυρισμό σχετικό με το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, όπως, ενδεικτικώς, ότι αυτό είναι επίκαιρο, ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό ή ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του δεν θα περιέχουν σφάλματα. Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
 • ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων υπερκειμένου (links ή hyperlinks). Είναι επίσης δυνατόν η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες να μπορεί να επιτευχθεί μέσω αντίστοιχων συνδέσμων από ιστοσελίδες τρίτων. Η Γαλιλαία δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την Γαλιλαία. Η χρήση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών και κώδικα καθώς και της γενικής «αίσθησης» των ιστοσελίδων, ανήκει στην Γαλιλαία ή στους προμηθευτές της. Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους των Ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, εν όλο ή εν μέρει, των Ιστοσελίδων απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Γαλιλαία. Η επωνυμία της Γαλιλαίας και των οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των λογοτύπων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό,  προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
 • Η Γαλιλαία δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των σημάτων ή συναφών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες. Τα εν λόγω σήματα τρίτων απεικονίζονται αποκλειστικά προς προσδιορισμό των αντίστοιχων κειμένων και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από την Γαλιλαία δεν θεωρείται ως διεκδίκηση δικαιωμάτων επ’ αυτών ή ως συσχετισμός οποιουδήποτε είδους με τους δικαιούχους των εν λόγω δικαιωμάτων.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Γαλιλαία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των Ιστοσελίδων που αναφέρονται ρητώς κατωτέρω, όπως και στη Γενική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων, και μόνον με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο.
 • Η Γαλιλαία δεν κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των αρμόδιων αρχών σε συμμόρφωση με το νόμιμες και διοικητικές υποχρεώσεις της, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς την έγγραφη άδειά τους και δεν τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.
 • Για στατιστικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στις Ιστοσελίδες και ο αριθμός των επισκεπτών καθεμιάς, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στις ιστοσελίδες θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
 • Η Γαλιλαία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τόσο τα first-party cookies, όσο τα third-party cookies. Σε ορισμένες Ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων και για λόγους marketing.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο (browser) ώστε είτε να μην λαμβάνονται cookies είτε ο χρήστης να ενημερώνεται πριν από την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα των Ιστοσελίδων.
 • ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Οι Ιστοσελίδες προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες. Η Γαλιλαία δεν συλλέγει εν γνώσει της στοιχεία από χρήστες που ανήκουν σε ή αφορούν ανήλικους.
 • ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ: Απαγορεύεται η χρήση των Ιστοσελίδων για την μετάδοση υλικού δυσφημιστικού, προσβλητικού ή απειλητικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων καθώς και η αποστολή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο.Κάθε τέτοια χρήση ή αποστολή θα διώκεται με όλα τα νόμιμα μέσα.
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Ο χρήστης αποδέχεται ότι είναι υπόλογος σε αποζημίωση της Γαλιλαίας, των στελεχών και των υπαλλήλων της για κάθε ζημία και δαπάνη τους από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων ή από την παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και ότι υποχρεούται να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση αξιώσεων που οφείλονται στις αιτίες αυτές.
 • ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ: Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων δεν θίγεται.
 • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Γαλιλαίας από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης των Ιστοσελίδων, η Γαλιλαία επιφυλάσσεται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση των χρηστών και μόνον και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία τους. Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζεται από την θέση του εντός οποιουδήποτε άρθρου ή από την θέση του άρθρου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.
 • ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Οι Ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, όπως και κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση των Ιστοσελίδων εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

[mc4wp_form id='439']