• Ελληνικα
  • Αγγλικα
ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Δραστηριότητα

Το όραμά μας είναι ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή ασθένεια θα έχουν από την πρώτη στιγμή έως το τέλος πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και διαρκώς αναβαθμιζόμενη φροντίδα και υποστήριξη όπου και όποτε την χρειάζονται. Πιστεύουμε ότι για να το πετύχουμε η εκπαίδευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Περιορισμοί εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα

Η Ανακουφιστική Φροντίδα, δυστυχώς:

  • Δεν αποτελεί αντικείμενο υποχρεωτικής προπτυχιακής εκπαίδευσης των λειτουργών υγείας στην Ελλάδα, με εξαίρεση τους νοσηλευτές και αυτό μόνο τα τελευταία χρόνια.
  • Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι επίσης περιορισμένα.

Η εκπαίδευση απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία, ομαδική προσέγγιση και στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, παράμετροι που απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας.

Στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα στη χώρα και να πετύχουμε τον στόχο της ολοένα πιο ποιοτικής φροντίδας:

Εκπαιδεύουμε διαρκώς τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Μονάδας.

Cookie Box Settings