Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (3ος 2023)
anagnhostiko tis galilaias
Search
Close this search box.

Ποιότητα και Διαφάνεια

Στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» θεωρούμε πολύ σημαντική την ποιότητα και τη διαφάνεια στη λειτουργίας μας, καθώς είναι στοιχεία που μας βοηθούν να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή μας.

Για το λόγο αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε με Ανεξάρτητους Ελεγκτικούς Οργανισμούς για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε, της Χρηστής Διαχείρισης των Οικονομικών μας, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ A 119).

A. Ποιότητα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι με συνεργασίες και μελέτη – παρακολούθηση των πρωτοπόρων στην Ανακουφιστική Φροντίδα παγκοσμίως, υιοθετώντας κλινικά πρωτόκολλα και καλές πρακτικές και, κυρίως, “αφουγκραζόμενοι” όσα έχουν να μας πουν οι ασθενείς μας και οι φροντιστές τους, ώστε να παρέχουμε εξειδικευμένες, εξατομικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους όσους φροντίζουμε.

  • Δημιουργήσαμε το 2014 και εφαρμόζουμε έκτοτε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα για τις Υπηρεσίες Κατ’οίκον Φροντίδας, Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Αυτοφροντίδα και τον Εθελοντισμό. Πραγματοποιούμε συστηματικές επιθεωρήσεις της φροντίδας και των υπηρεσιών μας, ενώ κάθε χρόνο πιστοποιούμαστε για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες μας ως προς την Ποιότητα από Ανεξάρτητους Φορείς. Από το 2017 έως και σήμερα οι υπηρεσίες αυτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» πιστοποιούνται από την TÜV Hellas (TÜV Nord Group). Δείτε εδώ το Πιστοποιητικό Ποιότητας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κατά ISO 9001.
  • Όλες μας οι ενέργειες αποπνέουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη δηλωμένη Πολιτική Ποιότητας της Μονάδας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
  • Κάθε χρόνο θέτουμε στόχους για την Ποιότητα και στο τέλος του έτους αξιολογούμε και σχεδιάζουμε το πλαίσιο του επομένου έτους.
  • Η εμπειρία των ασθενών και των φροντιστών – οικείων τους από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι για εμάς η πιο αξιόπιστη ένδειξη προσφοράς ποιοτικού έργου. Μπορείτε να διαβάσετε ενδεικτικά κάποιες μαρτυρίες εδώ.
  • Εφαρμόζουμε στην κλινική πράξη το παγκόσμιας εμβέλειας κλινικό εργαλείο IPOS, το οποίο έχει ως στόχο να μετρήσει, να αποδείξει και να βελτιώσει την παρεχόμενη φροντίδα επιτρέποντας στους ασθενείς να καταγράψουν τις βασικές τους ανησυχίες και κατά πόσο αυτές βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια πρόταση ή σχόλιο σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, παρακαλούμε στείλτε μας email στο quality@galilee.gr.

Ειδική Πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» έλαβε την Ειδική Πιστοποίηση της Κ.Ο.Ε. Φροντίδας από το ΕΚΚΑ* ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 41/ Τεύχος Δεύτερο/10 Ιανουαρίου 2023).

Η Πιστοποίηση από το Ε.Κ.Κ.Α. αποτελεί θεσμική αναγνώριση ότι η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» διαθέτει συγχρόνως κατάλληλη νομική προσωπικότητα, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και εμπειρία, καθώς και τις προϋποθέσεις τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, που υπαγορεύονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

* Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), γνωμοδοτεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ), για την πιστοποίηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) https://www.ekka.org.gr/index.php/el/

B. Χρηστή Οικονομική Διαχείριση

Η διεθνής εταιρεία Bakertilly μέσω των Ορκωτών Λογιστών της, στο πλαίσιο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, εξετάζει και αξιολογεί τα οικονομικά βιβλία, τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και τα παραστατικά στοιχεία της Μονάδας με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Μονάδας συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές.

Δείτε εδώ τις εκθέσεις ελέγχου οικονομικών στοιχείων:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιότητα και Διαφάνεια
TUV hellas iso9001

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

[mc4wp_form id='439']