Η Διεπιστημονική Ομάδα

Η κινητήρια δύναμη στη Γαλιλαία, όπως σε κάθε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας, είναι η διεπιστημονική ομάδα. Για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων και σύνθετων αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους, είναι απαραίτητο οι λειτουργοί που υπηρετούν τους διαφορετικούς τομείς της διεπιστημονικής ομάδας (ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες κλπ) να συνεργάζονται αρμονικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ατομικού σχεδίου φροντίδας κάθε ασθενούς.

Στη Μονάδα εργάζονται σήμερα με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες: τρεις γιατροί, επτά νοσηλευτές, δύο κοινωνικοί λειτουργοί, ένας ψυχολόγος, ένας ιερέας που είναι ταυτόχρονα και γενικός ιατρός, ένας φυσιοθεραπευτής, μία διοικητική υπεύθυνος, δύο διοικητικοί υπάλληλοι και η συντονίστρια των εθελοντών.
Τη Μονάδα υποστηρίζουν τρεις εθελοντές επιστημονικοί σύμβουλοι, που είναι ανώτατα στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού της χώρας.

Δύο έμπειροι και εξειδικευμένοι στην ανακουφιστική φροντίδα λειτουργοί υγείας (μία ιατρός και μία νοσηλεύτρια) από το Hospice Casa Sperantei του Brasov της Ρουμανίας, συμβάλλουν συστηματικά και διαχρονικά στον προγραμματισμό της ανάπτυξης της Μονάδας και την εκπαίδευση των λειτουργών υγείας. Τη έργο της Μονάδας συνεπικουρούν εθελοντικά σε ειδικά επιστημονικά και τεχνικά θέματα, ένας νομικός, ένας μηχανικός πληροφορικής και μία φαρμακοποιός.

Η ημέρα ξεκινά με την πρωινή σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.  Παρουσιάζονται ανά ασθενή από τον κάθε επιστήμονα οι ανάγκες και τα προβλήματα που άπτονται της ειδικότητάς του. Αξιολογούνται τα ευρήματα, εξετάζονται αν έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι των σχεδίων φροντίδας ασθενών και παράλληλα καθορίζονται νέοι στόχοι. Στο στάδιο αυτό οργανώνεται το πρόγραμμα των εβδομαδιαίων επισκέψεων, μετά τη σύμφωνη γνώμη των ασθενών και των φροντιστών τους. Συχνά, ασθενείς ή και οι οικείοι αυτών επισκέπτονται τα γραφεία της Γαλιλαίας, για συνέντευξη ή/και εξέταση.

Στη συνέχεια της ημέρας πραγματοποιούνται οι επισκέψεις στους ασθενείς από επιμέρους ομάδες 1-2 μελών της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" κατά τις οποίες παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα και στήριξη σε 2-4 ασθενείς ημερησίως. Στον προγραμματισμό των επισκέψεων λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά προβλήματα των ασθενών καθώς και ο τόπος διαμονής τους.
Μετά την επιστροφή των λειτουργών υγείας στη Μονάδα το μεσημέρι, επικαιροποιείται το ιστορικό των ασθενών με την επαναξιολόγηση των συμπτωμάτων/προβλημάτων, των στόχων και την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων της ημέρας.

Μία φορά την εβδομάδα, γίνεται εκτεταμένη πρωινή σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι επιστημονικοί σύμβουλοι του προγράμματος και ο συντονιστής των εθελοντών. Στη συνάντηση αυτή, αναδεικνύεται και αναπτύσσεται εν συντομία κάποιο ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα ανακουφιστικής φροντίδας, ενώ παράλληλα επισημαίνονται οι παράγοντες που καθορίζουν την τεκμηριωμένη άσκηση φροντίδας, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Μία φορά ανά 15νθήμερο γίνεται συνάντηση των μελών της ομάδας με εικαστική ψυχοθεραπεύτρια, η οποία παρέχει στήριξη σχετικά με τα δύσκολα βιώματα που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών. Με την εικαστική ψυχοθεραπεύτρια συζητώνται επίσης δυσκολίες και προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν στην καθημερινή στενή συνεργασία των μελών της ομάδας.ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι

danielamosoiu c      Δρ. Daniela Mosoiu: Παθολόγος Ογκολόγος, εξειδικευμένη στην ανακουφιστική Φροντίδα. Πρόεδρος στο National Association of Palliative Care (ANIP). Διευθυντής της Εκπαίδευσης, Στρατηγικής και Εθνικής Ανάπτυξης στο Hospice «Casa Sperantei» στο Brasov της Ρουμανίας. Μέντορας στo «International Palliative Care Leadership Development Initiative»(LDI). Ειδική Σύμβουλος ανάπτυξης και εκπαίδευσης της Μονάδας.


Η Δρ. Daniela Mosoiu είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής της Cluj-Napoca και διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Μετά τις σπουδές της στην Ογκολογία και την Ανακουφιστική Φροντίδα έγινε εθνικός εκπαιδευτής στην Ανακουφιστική Φροντίδα διαπιστευμένη από το Υπουργείο Υγείας. Το 1995, εντάχθηκε στην ομάδα του πρώτου Hospice στη Ρουμανία του «Casa Sperantei» και σύντομα τέθηκε υπεύθυνη για την εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση στον Τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους ιατρούς και μη- ιατρούς λειτουργούς υγείας. Με αυτόν τον τρόπο συνεισέφερε στην εκπαίδευση πολλών επαγγελματιών από τη Ρουμανία και το εξωτερικό.
Ανήκει στους ιδρυτές του «National Association of Palliative Care» στη Ρουμανία. Το έτος 2000 ηγήθηκε της ομάδας που πέτυχε την αναγνώριση της ανακουφιστικής φροντίδας ως ιατρικής ειδικότητας στη Ρουμανία και επί του παρόντος είναι διορισμένη ως Εθνικός Συντονιστής για την ιατρική ειδικότητα στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Παράλληλα ως Αντιπρόεδρος του «National Commission for Palliative Care and Pain Therapy», του Υπουργείου Υγείας της Ρουμανίας, αλλά και ως πρεσβευτής των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, συνεισέφερε στην αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη χρήση των οπιοειδών φαρμάκων καθώς και στη διαδικασία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.
Το 2008 είχε την πρωτοβουλία μιας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Hospice "Casa Sperantei" για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής σε σχέση με την ανακουφιστική φροντίδα. Διδάσκει διάφορα μαθήματα στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας (από το 2010 και στο πρώτο πρόγραμμα Master στη Ρουμανία) και συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διάφορα συνέδρια και συμπόσια στη Ρουμανία και το εξωτερικό. Με την ιδιότητα του Εθνικού Εκπαιδευτή συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανακουφιστική φροντίδα διοργανωμένα από το Open Society Institute για την Ανατολική Ευρώπη. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία σχετικά με την ανακουφιστική φροντίδα και είναι Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου του Worldwide Palliative Care Alliance και Μέντορας στο LDI.
Δρ. Daniela Mosoiu: Παθολόγος Ογκολόγος, εξειδικευμένη στην ανακουφιστική Φροντίδα. Πρόεδρος στο National Association of Palliative Care (ANIP). Διευθυντής της Εκπαίδευσης, Στρατηγικής και Εθνικής Ανάπτυξης στο Hospice «Casa Sperantei» στο Brasov της Ρουμανίας. Μέντορας στo «International Palliative Care Leadership Development Initiative»(LDI). Ειδική Σύμβουλος ανάπτυξης και εκπαίδευσης της Μονάδας.
nicoletamitrea c      Nicoleta Mitrea: Νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στην Ανακουφιστική Φροντίδα Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Εθνικής Ανάπτυξης Hospice «Casa Sperantei», Brasov. Ειδικός Σύμβουλος εκπαίδευσης της Μονάδας.


Μετά από σπουδές στη Νοσηλευτική στο Ιατρικό Γυμνάσιο, Brasov, εντάχθηκε στην ομάδα της Κατ' Οίκον Νοσηλείας του Hospice «Casa Sperantei». Παράλληλα με το κλινικό έργο ακολούθησε ανώτερες σπουδές νοσηλευτικής στο Ιατρικό Κολέγιο και εν συνεχεία στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και απέκτησε ειδικότητα στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Από το 2008 είναι επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Hospice «Casa Sperantei» του Brasov της Ρουμανίας. Το 2010 μετεκπαιδεύθηκε στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, σε θέματα Ανακουφιστικής Φροντίδας. Είναι Εθνικός Συντονιστής της Εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Νοσηλευτική Φροντίδα, στη Ρουμανία από το 2006 με αντικείμενο την οργάνωση, την εποπτεία και τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων Ανακουφιστικής Φροντίδας και στα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα για νοσηλευτές. Συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς φορείς με στόχο: α) την ανάπτυξη ενιαίου, τυποποιημένου προγράμματος σπουδών στη βασική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα για τους νοσηλευτές  β) την ανάπτυξη του εγχειριδίου Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους φοιτητές Νοσηλευτικής καθώς και του αντίστοιχου διδακτικού εγχειριδίου για τους διδάσκοντες  γ) την άσκηση-εκπαίδευση για τους νοσηλευτές που εργάζονται για εξειδικευμένους Οργανισμούς-Ιδρύματα Ανακουφιστικής Φροντίδας. Από το 2011 είναι επίσης εκπαιδευτής σε διεθνές επίπεδο με την ELNEC.
Nicoleta Mitrea: Νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στην Ανακουφιστική Φροντίδα Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Εθνικής Ανάπτυξης Hospice «Casa Sperantei», Brasov. Ειδικός Σύμβουλος εκπαίδευσης της Μονάδας.
Επιστημονικοί Σύμβουλοι


aliki c      Τσερκέζογλου Αλίκη: Εθελόντρια, Γυναικολόγος Ογκολόγος - Επιστημονική Υπεύθυνος και Διευθύντρια της Μονάδας, κάτοχος διπλώματος στην ανακουφιστική ιατρική από το πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας.


Μετά τις σπουδές στο πανεπιστήμιο Αθηνών και την εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογία στο Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», εξειδικεύθηκε για 6 μήνες στη γυναικολογική ογκολογία στη Βοστώνη. Στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της, επί 26 χρόνια, υπηρέτησε στο Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «ο Άγιος Σάββας»  καταλαμβάνοντας όλες της βαθμίδες των ιατρών του ΕΣΥ, μέχρι αυτόν του συντονιστού διευθυντού της Β’ γυναικολογικής κλινικής, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Στο εκπαιδευτικό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις, μονογραφίες και ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Τσερκέζογλου Αλίκη: Εθελόντρια, Γυναικολόγος Ογκολόγος - Επιστημονική Υπεύθυνος και Διευθύντρια της Μονάδας, κάτοχος διπλώματος στην ανακουφιστική ιατρική από το πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας.
elsa c       Πατηράκη Ελισάβετ:  Εθελόντρια, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Υπεύθυνη εκπαίδευσης και έρευνας της Μονάδας.


Μετά τη λήψη του πτυχίου της νοσηλευτικής από την Ανώτερη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ Αθηνών ακολούθησε το πτυχίο του τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Διδακτορικό δίπλωμα  του ίδιου τμήματος. Μετά από δεκαεπταετή κλινική σταδιοδρομία ξεκίνησε την ακαδημαϊκή πορεία της στη Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια υπηρετεί από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι πρόσφατα αυτής της Καθηγήτριας. Είναι υπεύθυνη της κατεύθυνσης «Ογκολογικής Νοσηλευτικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας» του μεταπτυχιακού προγράμματος της Κλινικής Νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και του διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής ΕΚΠΑ. Στο ακαδημαϊκό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται  δημοσιεύσεις, μονογραφίες και ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Πατηράκη Ελισάβετ:  Εθελόντρια, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Υπεύθυνη εκπαίδευσης και έρευνας της Μονάδας.
elisabet c      Χαραλαμπίδου Ελισάβετ: Εθελόντρια, Νοσηλεύτρια, τ.Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείου «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»- Υπεύθυνη οργάνωσης, προμηθειών και εξοπλισμών της Μονάδας.


Μετά τη λήψη του πτυχίου της νοσηλευτικής από την Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών  Ε.Ε.Σ απέκτησε το Bsc Honours Nursing Degree από το Πανεπιστήμιο του Ulster (Β.Ιρλανδία), με Υποτροφία ΙΚΥ. Και στη συνέχεια το Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλη της  την καριέρα  υπηρέτησε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», καταλαμβάνοντας όλες τις βαθμίδες μέχρι και αυτής της Διευθύντριας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Στο ακαδημαϊκό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται  δημοσιεύσεις, μονογραφίες και ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Υπήρξε επί οχτώ έτη πρόεδρος του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ). Διετέλεσε επίσης, αντιπρόσωπος των Ελλήνων νοσηλευτών στο WHO, στο European Federation of Nurses Association και στο International Council of Nursing I.C.N.
Χαραλαμπίδου Ελισάβετ: Εθελόντρια, Νοσηλεύτρια, τ.Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείου «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»- Υπεύθυνη οργάνωσης, προμηθειών και εξοπλισμών της Μονάδας.
carolina c      Λως Καρολίνα: Εθελόντρια, BA Κοινωνιολογίας, Πτυχίο Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών - Συντονίστρια Εθελοντών Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στις Ανθρωπιστικές Υπηρεσίες στο Κολλέγιο Garland ακολούθησε δεύτερο πτυχίο στην Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Στο διάστημα 1975-1980 ασχολήθηκε στις ΗΠΑ με τη δημοσιογραφική επιμέλεια θεολογικών κειμένων σε μηνιαίο περιοδικό. Η εθελοντική της προσφορά στις ΗΠΑ στο διάστημα 1964-1981 περιλαμβάνει υποστήριξη ασθενών σε νοσοκομεία, γηροκομεία, άτομα με σύνδρομο Down αλλά και δραστηριότητες με παιδιά σε καταυλισμούς και σπουδαστές. Στην Ελλάδα από το 1981 μέχρι σήμερα συμμετείχε στις δράσεις της Αποστολικής Διακονίας και του Συλλόγου Γονέων των σχολείων των παιδιών της. Σύζυγος, μητέρα επτά παιδιών και γιαγιά δώδεκα εγγονών, βρίσκει χρόνο για πολλές ακόμη δραστηριότητες. Στη Μονάδα ασχολείται από το 2010 με την οργάνωση των υπηρεσιών των εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την υποστήριξη στις δράσεις τους.
Λως Καρολίνα: Εθελόντρια, BA Κοινωνιολογίας, Πτυχίο Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών - Συντονίστρια Εθελοντών Μονάδας.
Ιατροί

elen c      Αυγετίδου Ελένη: Ιατρός Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στα Πανεπιστήμια του Ουλμ και της Τυβίγγης (Γερμανία), ειδικεύτηκε στη Γενική Ιατρική σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Στουτγάρδης, σε κλινική της Βαυαρίας και σε Ιατρείο Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής (Γερμανία). Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Ουλμ. Μετεκπαιδεύτηκε σε υπερηχογράφημα άνω, κάτω κοιλίας και θυροειδούς (Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Μονάχου και Στουτγάρδης), στη Διατροφολογία (Γερμανική Εταιρεία Διατροφικής Ιατρικής) και στο Βελονισμό (Γερμανική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού). Παρακολούθησε το σεμινάριο Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και έχει λάβει μέρος σε διεθνή σεμινάρια ως εκπαιδευόμενη. Από την 1/1/2011 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Αυγετίδου Ελένη: Ιατρός Μονάδας.

 Νοσηλευτές

arguro c      Τσιατσούλη Αργυρώ: Εθελόντρια- Σύμβουλος Νοσηλεύτρια της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στην Ανώτερη Σχολή «Βασίλειος Παύλος» και το διορισμό της στο Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Υπηρέτησε επί είκοσι επτά έτη στο Νοσοκομείο «ο Άγιος Σάββας» (επτά έτη σε Αναπνευστική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα υπόλοιπα σε τμήμα θέσεων που περιλαμβάνουν όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου). Το Σεπτέμβριο του 2008 συνταξιοδοτήθηκε. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Hospice Casa Sperantei της Ρουμανίας. Από την 1/3/2010 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" εθελοντικά.
Τσιατσούλη Αργυρώ: Εθελόντρια- Σύμβουλος Νοσηλεύτρια της Μονάδας.
giannis c      Λιακόπουλος Ιωάννης: Νοσηλευτής της Μονάδας.


Μετά τη λήψη του πτυχίου της Νοσηλευτικής Α΄ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική». Στη συνέχεια φοιτά για την απόκτηση δεύτερου Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων». Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Hospice Casa Sperantei της Ρουμανίας. Σήμερα φοιτά επίσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο τμήμα Πληροφορικής. Υπηρέτησε στο Αναισθησιολογικό τμήμα στο Ιατρικό Κέντρο Π.Φαλήρου για έξι μήνες και στο νοσοκομείο METROPOLITAN σε γενικό και παιδιατρικό τμήμα για ενάμιση χρόνο συνολικά. Επίσης, τον τελευταίο χρόνο και έως σήμερα εργάζεται στο Νευρολογικό τμήμα του Αιγινήτειου νοσοκομείου. Από την 1/3/2010 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Λιακόπουλος Ιωάννης: Νοσηλευτής της Μονάδας.
sevasti c      Αμοιρίδου Σεβαστή: Νοσηλεύτρια της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λαμίας, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα με δίμηνη εξάσκηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τετράμηνη στο Παθολογικό τμήμα. Υπηρέτησε στην ιδιωτική κλινική παίδων ΜΗΤΕΡΑ για τρείς μήνες. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Από την 14/6/2011 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Αμοιρίδου Σεβαστή: Νοσηλεύτρια της Μονάδας. 111 001         Οικονόμου Χαριτωμένη: Νοσηλεύτρια της Μονάδας.


 Μετά τη λήψη του πτυχίου από το τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Στη συνέχεια έκανε πρακτική άσκηση στην νοσηλευτική ανακουφιστική φροντίδα στο Hospice Casa Sperantei του Brasov της Ρουμανίας για τρείς μήνες. Από την 17/05/2012 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Οικονόμου Χαριτωμένη: Νοσηλεύτρια της Μονάδας.
   ANTREAS          Μουλάλι Αντρέας: Νοσηλευτής της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του Τμήματος Νοσηλευτικής, απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Κλινικής Νοσηλευτικής με ειδίκευση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. Υπηρέτησε αρχικά ως εθελοντής για 4 μήνες και στην συνέχεια για 3 χρόνια ως υπεύθυνος Νοσηλευτής στην Στέγη Γερόντων Ι.Ν. Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου (Αρχιεπισκοπής Αθηνών). Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο της Ανακουφιστικής Φροντίδας της Μονάδος. Από την 04/08/2014 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Μουλάλι Αντρέας: Νοσηλευτής της Μονάδας.
 Anthi 1         Στοΐλα Ανθή: Νοσηλεύτρια της Μονάδας.
 

Μετά τη λήψη του πτυχίου από το τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων». Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Από την 9/3/2015 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Στοΐλα Ανθή: Νοσηλεύτρια της Μονάδας.
Κοινωνικοί Λειτουργοί


iro c      Ραϋμόνδου Ηρώ: Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ολοκλήρωσε την πρακτική εργασία της στην Κοινωνική Υπηρεσία του Αναρρωτηρίου Πεντέλης και του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου». Επίσης, υπηρέτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για επτά μήνες. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Από την 14/10/2011 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Ραϋμόνδου Ηρώ: Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.
 111 005      Τσοτάκος Σπυρίδων : Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Οργανισμού «Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος», σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και στο Φιλανθρωπικό Σωματείο « Η Μεταμόρφωσις». Είναι, επίσης, απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εργάζεται ιδιωτικά ως σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Από την 1/8/2012 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Τσοτάκος Σπυρίδων : Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας.
 mpiskemi      Μπισκέμη Βασιλική : Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ολοκλήρωσε την πρακτική εργασία στην Κοινωνική Υπηρεσία του Γεν.Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Προσαρμογής ΑμεΑ "Ο Καλός Σαμαρείτης". Εργάστηκε στο γραφείο Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής καθώς και στο εκκλησιαστικό γηροκομείο της Ι.Μ.Μ.Λ. "Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ". Από την 4/3/2016 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Μπισκέμη Βασιλική : Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.
Φυσικοθεραπευτής

manos      Τράπαλης Εμμανουήλ: Φυσικοθεραπευτής της Μονάδας.


Μετά το τέλος των σπουδών του στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών το 2010, πραγματοποίησε 6μηνη πρακτική άσκηση στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο "Ο 'Άγιος Σάββας". Το 2009 συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου σχετικά με την άσκηση σε χρόνιους καρδιοπαθείς. Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και ημερίδες σχετικά με την φυσικοθεραπεία στην ογκολογία. Το 2011 συμμετείχε σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Trigger Points - Myofascial Pain and Dysfunction" με εισηγητή τον Robert Gerwin MD, FAAN. Από την 01/10/2013 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Τράπαλης Εμμανουήλ: Φυσικοθεραπευτής της Μονάδας.
Διοικητικοί

mary      Διονύση Μαίρη: Εθελόντρια, Διοικητική Υπεύθυνος της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ασχολήθηκε με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων και των ΜΕΤΡΟ Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε μελετητικά γραφεία της Αθήνας. Από την 01/09/2010 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Διονύση Μαίρη: Εθελόντρια, Διοικητική Υπεύθυνος της Μονάδας.
alex2      Ζανιά Αλεξάνδρα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.


Με τις σπουδές στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πήρε εξειδίκευση στην Παιδαγωγική. Μεταξύ άλλων ασκήθηκε ένα χρόνο στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Παιδαγωγικής του Παιδικού Χωριού SOS της Βάρης. Εν συνεχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο 2ο Γυμνάσιο Παιανίας, παρακολουθώντας και διδάσκοντας διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Έκτοτε, παρέδιδε μαθήματα σε παιδιά και εφήβους. Από την 01/10/2012 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Ζανιά Αλεξάνδρα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.Monika      Ξενικού Μόνικα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απέκτησε Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Υπ.Διδάκτωρ Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Εργάστηκε στον Ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για επτά χρόνια. Έχει εξειδικευτεί σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Εκπαιδεύτηκε ως Εθελόντρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα όπου και προσέφερε υπηρεσίες για τέσσερα χρόνια. Από την 03/03/2016 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ". 
Ξενικού Μόνικα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.
Spyratos      Σπυράτος Δημήτρης: Διοικητικός Υπάλληλος της Μονάδας.
 

Σπούδασε ηχοληψία και εργάστηκε στο χώρο των συναυλιών, του θεάτρου, των οπτικοακουστικών συστημάτων και των κατασκευών. Εργάστηκε επίσης ως στέλεχος στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας Τραπεζικού Ομίλου. Από τις 16/01/2017 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Σπυράτος Δημήτρης: Διοικητικός Υπάλληλος της Μονάδας.Fwteini      Λουκαρέα Φωτεινή: Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια.
 

Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία και στις Εκφραστικές Θεραπείες μέσω τέχνης μετά τις σπουδές της στη Συνθετική Συμβουλετική. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας  για την Ανακουφιστική Φροντίδα καθώς και αντίστοιχα σεμινάρια για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων. Στα πλαίσια της κλινικής της εμπειρίας έχει αναλάβει, ανάμεσα σε άλλα, ομάδες και ατομικές συνεδρίες στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγ.Σάββας και στο Σύλλογο Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας. Από το 2014 συμμετέχει στις ομάδες παρατήρησης του Αιγινητείου Νοσοκομείου και ασχολείται με ομάδες αποφόρτισης και ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας. Από την 24/5/2016 συνεργάζεται με τη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Λουκαρέα Φωτεινή: Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια.

 


donate now blue


TUV hellas iso9001