Πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας - Transformational Leadership Programme


Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ» και  το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν το

Πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας - Transformational Leadership Programme.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νοσηλευτές που έχουν εμπειρία στη φροντίδα ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Στόχο έχει την ενδυνάμωση νοσηλευτών ανακουφιστικής φροντίδας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ασθενών με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και των οικογενειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (σκοπός, κριτήρια επιλογής, διαδικασία υποβολής αιτήσεων), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα  20 Νοεμβρίου 2017
Νέα Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Έως και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017


posterdonate now blue


TUV hellas iso9001