Συχνές ερωτήσεις

Ποιές υπηρεσίες προσφέρει η Γαλιλαία;
Η Γαλιλαία προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι και δημιουργική απασχόληση στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης της Μονάδας, στα Σπάτα.
Ποιές υπηρεσίες προσφέρει η Γαλιλαία;
Ποιές υπηρεσίες περιλαμβάνει η Ανακουφιστική Φροντίδα;

Η Ανακουφιστική Φροντίδα περιλαμβάνει ολιστική προσέγγιση στα προβλήματα και τις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους. Πιο αναλυτικά παρέχει ιατρική αξιολόγηση και συμβουλευτική, νοσηλευτική εκτίμηση και φροντίδα, ψυχοκοινωνική διερεύνηση και υποστήριξη καθώς και πνευματική καθοδήγηση, εφόσον ζητηθεί.
Ποιές υπηρεσίες περιλαμβάνει η Ανακουφιστική Φροντίδα;
Ποιές ασθένειες καλύπτει η φροντίδα της Γαλιλαίας;

Προς το παρόν, η Γαλιλαία φροντίζει μόνο ασθενείς με καρκίνο.
Ποιές ασθένειες καλύπτει η φροντίδα της Γαλιλαίας;
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα;
Οι προϋποθέσεις είναι απλές. Αρκεί να διαμένει κάποιος εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και να έχει διαγνωσθεί με καρκίνο.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα;
Υπάρχει κόστος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
Η φροντίδα παρέχεται δωρεάν.
Υπάρχει κόστος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
Ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι της Γαλιλαίας;
Η Γαλιλαία χρηματοδοτείται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και το Ίδρυμα «Μιχαήλ ο Χωνιάτης». Σημαντική είναι επίσης η προσφορά ιδιωτών, φίλων της Γαλιλαίας και μελών των οικογενειών που έχουν γνωρίσει τις υπηρεσίες που παρέχει η Μονάδα.
Ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι της Γαλιλαίας;
Από ποιούς λειτουργούς υγείας παρέχεται η φροντίδα;
Οι υπηρεσίες παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή (ευγενή χορηγία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ) και ιερέα.
Από ποιούς λειτουργούς υγείας παρέχεται η φροντίδα;
Μπορούν να με επισκέπτονται μόνο όσοι από τους λειτουργούς υγείας επιθυμώ;
Οι λειτουργοί υγείας της Μονάδας συνεργάζονται συνεχώς και αρμονικά για την παροχή φροντίδας, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ασθενείς και τους οικείους τους. Προτείνεται η συνολική εκτίμηση των αναγκών να γίνεται, τουλάχιστον για μία φορά, από όλους τους επιστήμονες της ομάδας. Αν οι ανάγκες ή οι επιθυμίες του ασθενούς υπαγορεύουν αλλαγή στην προσέγγιση αυτή, γίνεται εκτίμηση κατά περίπτωση.
Μπορούν να με επισκέπτονται μόνο όσοι από τους λειτουργούς υγείας επιθυμώ;
Νοσηλεύονται ασθενείς στο χώρο της Γαλιλαίας;
Όχι, δεν παρέχεται νοσηλεία σε χώρο της Γαλιλαίας. Υπάρχει μόνο δυνατότητα επίσκεψης των ασθενών  ή των οικείων τους στα γραφεία της Μονάδας για αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και συμβουλευτική παρέμβαση από τους λειτουργούς της Μονάδας.
Νοσηλεύονται ασθενείς στο χώρο της Γαλιλαίας;
Πρέπει να αφήσω το θεράποντα ιατρό μου;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο να σταματήσετε τη θεραπεία που ακολουθείτε, ή να αφήσετε το θεράποντα ιατρό σας. Οι ιατροί της Μονάδας, εφ’όσον το επιθυμείτε και προκύπτει ανάγκη, επικοινωνούν και συνεργάζονται  με το ιατρό σας για την παρεχόμενη αγωγή ή άλλα θέματα που αφορούν τη φροντίδα σας.
Πρέπει να αφήσω το θεράποντα ιατρό μου;
Από ποιο στάδιο και μετά της ασθένειας μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;
Στο πρόγραμμα μπορείτε να ενταχθείτε από την αρχή της νόσου, δηλαδή μετά την αρχική διάγνωση καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο, μέχρι την ύφεση (ίαση) ή την τελική φάση.
Από ποιο στάδιο και μετά της ασθένειας μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;
Ποιός πρέπει να κάνει την αίτηση εισαγωγής;
Την αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο ασθενής, οι οικείοι του, ο θεράπων ιατρός ή άλλος λειτουργός υγείας που φροντίζει τον ασθενή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής να γνωρίζει για το πρόγραμμα και να επιθυμεί την ένταξή του σε αυτό.
Ποιός πρέπει να κάνει την αίτηση εισαγωγής;
Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει για τη νόσο ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
Οι λειτουργοί της Μονάδας δεν «επιβάλλουν την ενημέρωση για τη  διάγνωση»  στον ασθενή, παρά τις επιθυμίες του ή τις επιθυμίες των οικείων του. Ο ασθενής ενημερώνεται στο βαθμό και χρόνο που επιθυμεί για την κατάσταση της υγείας του.Ωστόσο, οι σχέσεις επικοινωνίας που αναπτύσσονται δεν μπορούν να στηρίζονται σε ψέματα ή ανεδαφικές ελπίδες.
Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει για τη νόσο ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
Τί μπορούν να κάνουν οι φροντιστές στο σπίτι σε σχέση με τη φροντίδα του ασθενούς;
Οι φροντιστές, εφ’όσον το επιθυμούν και μπορούν, εκπαιδεύονται στη φροντίδα των ασθενών. Υποστηρίζονται ακόμη στην ειλικρινή επικοινωνία πληροφοριών και συναισθημάτων με τους ασθενείς.
Τί μπορούν να κάνουν οι φροντιστές στο σπίτι σε σχέση με τη φροντίδα του ασθενούς;
Ποιές ώρες/μέρες είναι η Γαλιλαία στη διάθεση του ασθενούς και των φροντιστών;
Οι λειτουργοί της Γαλιλαίας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπάρχει ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη για τα επείγοντα θέματα, εκτός ωραρίου.
Ποιές ώρες/μέρες είναι η Γαλιλαία στη διάθεση του ασθενούς και των φροντιστών;
Πόσο συμμετέχει ο ασθενής στις επιλογές σε σχέση με τη φροντίδα του;
Στην κατάρτιση του ατομικού σχεδίου φροντίδας λαμβάνει μέρος ο ασθενής και ο κύριος φροντιστής του. Οι επιθυμίες και οι απόψεις των ασθενών γίνονται σεβαστές, αρκεί να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης.
Πόσο συμμετέχει ο ασθενής στις επιλογές σε σχέση με τη φροντίδα του;
Τί γίνεται αν χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη;
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις επειγόντων, αν απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη καλείται το ΕΚΑΒ και ο ασθενής προσκομίζεται στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αν χρειαστεί, ο ιατρός της Μονάδας διευκολύνει τους συναδέλφους που θα παραλάβουν τον ασθενή με την παροχή πληροφοριών που αφορούν την πρόσφατη κατάσταση της υγείας του.
Τί γίνεται αν χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη;
Αν βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας μου ή αλλάξω γνώμη, μπορώ να αποχωρήσω από το πρόγραμμα;
Βεβαίως, ανά πάσα χρονική στιγμή στη διάρκεια της φροντίδας μπορείτε να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα.
Αν βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας μου ή αλλάξω γνώμη, μπορώ να αποχωρήσω από το πρόγραμμα;
Επιλέγει ο ασθενής τον τόπο παραμονής του τις τελευταίες ημέρες της ζωής του;
Η επιθυμία του ασθενούς είναι πάντα σεβαστή. Αν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ ασθενούς και φροντιστών, οι λειτουργοί της Μονάδας προσπαθούν να διευκολύνουν στην ανεύρεση κοινά αποδεκτής και υλοποιήσιμης λύσης.
Επιλέγει ο ασθενής τον τόπο παραμονής του τις τελευταίες ημέρες της ζωής του;
Τί κάνουν οι ασθενείς στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης;
Οι ασθενείς στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης και ευχάριστης συζήτησης με εθελοντές και άλλους ασθενείς. Παράλληλα απασχολούνται σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως κατασκευές, ζωγραφική, μουσική, αφήγηση κλπ οι οποίες διευκολύνουν την έκφραση και το μοίρασμα συναισθημάτων και εμπειριών.
Οι φροντιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο που απασχολούντα οι ασθενείς στο Κέντρο, ως  ελεύθερο χρόνο τους για ξεκούραση ή ενασχόληση με εξω-οικιακές υποχρεώσεις τους.
Τί κάνουν οι ασθενείς στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης;
Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής της Γαλιλαίας;
Η συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Οι υπεύθυνοι των εθελοντών επικοινωνούν μαζί σας και ορίζετε μία ημερομηνία συνάντησης γνωριμίας και συνέντευξης. Ακολουθεί το πρόγραμμα βασικής κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών και στη συνέχεια η συμμετοχή σας σε δραστηριότητες.
 Εθελοντές με ειδικές δεξιότητες, εφ’όσον στην ενασχόλησή τους δεν περιλαμβάνεται επικοινωνία με ασθενείς, μπορεί να χρησιμοποιηθούν άμεσα (πχ όσοι διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής, φωτογραφίας κλπ).
Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής της Γαλιλαίας;
Ποιές είναι οι δράσεις των εθελοντών;
Οι εθελοντές έχουν πολλαπλές δραστηριότητες όπως πχ κάνουν συντροφιά στους ασθενείς στο σπίτι ή στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης, να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ασθενών, να φροντίζουν για τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων τους, να οργανώνουν και να επιβλέπουν εκδηλώσεις σχετικές με τους ασθενείς κλπ. Ακόμη φροντίζουν για τις δημόσιες σχέσεις της Μονάδας, οργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης για το έργο της, δραστηριοποιούνται στην ανεύρεση πόρων κλπ.
Ποιές είναι οι δράσεις των εθελοντών;
Ποιές εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται από τη Γαλιλαία;
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Γαλιλαία απευθύνονται σε λειτουργούς υγείας και εθελοντές με στόχο την ενημέρωση στις Βασικές Αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας. Ακόμη υπάρχει πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους ήδη εργαζόμενους στη Μονάδα.
Ποιές εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται από τη Γαλιλαία;
Τι δωρεές μπορώ να κάνω στη Γαλιλαία;
Κάθε δωρεά σας είναι πολύτιμη για εμάς και τους ασθενείς που φροντίζουμε. Η οικονομική σας ενίσχυση θα μας επιτρέψει να ασκούμε αλλά και να επεκτείνουμε το έργο μας σύμφωνα με το όραμα μας. Δωρεές σε είδος γίνονται αποδεκτές μόνο αν αφορούν νοσηλευτικά αναλώσιμα (πχ πάνες, υποσέντονα, σύριγγες, γάζες κλπ) ή ειδικά βοηθήματα (πχ καρότσια, βακτηρίες κλπ) κατόπιν συνεννόησης με τη Μονάδα.
Τι δωρεές μπορώ να κάνω στη Γαλιλαία;
Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας στη Μονάδα;
Αυτή την περίοδο, οι αμειβόμενοι λειτουργοί υγείας στην ομάδα είναι οχτώ, αριθμός που καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών που έχουμε στη φροντίδα μας. Επιθυμία μας είναι η επέκταση της φροντίδας με τη δημιουργία ξενώνα νοσηλείας (Hospice) καθώς και την παροχή φροντίδας και σε άλλες, εκτός  των καρκινοπαθών, ομάδες ασθενών.
Επιθυμητή  για την πρόσληψη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του ετήσιου Σεμιναρίου εκπαίδευσης στις Βασικές Αρχές Ανακουφιστικής Αγωγής που διοργανώνει η Μονάδα, συνήθως κάθε Απρίλιο.
Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας στη Μονάδα;

logia asthenon
kanel logo
 

Το Ίδρυμα
ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ παραμένουν
σταθεροί υποστηρικτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Τους ευχαριστούμε θερμά!


donate now blue


TUV hellas iso9001