Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό και τη λειτουργία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (3ος 2023)
anagnhostiko tis galilaias
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας 2020

pagkosmia imera anakoufistikis frontidas

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020, κάτι το εξαιρετικό πρόκειται να συμβεί.

Άνθρωποι από όλον τον κόσμο που έχουν στιγματιστεί από μια περιοριστική για τη ζωή νόσο – είτε από προσωπική εμπειρία είτε στηρίζοντας κάποιο αγαπημένο πρόσωπο – θα κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Θα ζητηθεί από τους φορείς που χαράζουν πολιτική να εξασφαλίσουν ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας για όλους που το χρειάζονται και να ενταχθεί η φροντίδα αυτή στον προϋπολογισμό και στα σχέδια της κάθε χώρας για καλύτερη ανοικοδόμηση των συστημάτων υγείας ως μέρος της Καθολικής Κάλυψης Υγείας.

Επιπλέον, άνθρωποι που τάσσονται αλληλέγγυοι μαζί τους – τοπικοί ηγέτες, εθελοντές, συνήγοροι, κλινικοί επαγγελματίες υγείας – θα προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους για να ενισχύσουν το κοινό μήνυμα: Ανακουφιστική Φροντίδα : Είναι «Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι μέρα συλλογικής δράσης για τον εορτασμό και τη στήριξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας παγκοσμίως  (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε World Hospice and Palliative Care Day).

Ποιοι είναι οι σκοποί της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακουφιστικής Φροντίδας;

 • Να μοιραστούμε το όραμα μας να αυξηθεί η διαθεσιμότητα της Ανακουφιστικής Φροντίδας σε όλον τον κόσμο δημιουργώντας ευκαιρίες να εκφράσουμε ανοιχτά τη γνώμη μας για τα συγκεκριμένα θέματα.
 • Να γνωστοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε για τις ανάγκες – ιατρικές, κοινωνικές, πρακτικές, πνευματικές – των ατόμων που ζουν με μια περιοριστική για τη ζωή νόσο και τις οικογένειές τους.
 • Να συγκεντρώσουμε πόρους για να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε όλον τον κόσμο.

Κεντρικά Μηνύματα

 1. Με την Ανακουφιστική Φροντίδα, μου προσφέρεται το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και ανακούφισης καθώς βιώνω μια σοβαρή κατάσταση υγείας.
 2. Η Ανακουφιστική Φροντίδα εξασφαλίζει την καλύτερη στήριξη στους φροντιστές και στα μέλη της οικογένειας ώστε να παρέχουν φροντίδα και ανακούφιση στα αγαπημένα τους πρόσωπα στο σπίτι ή σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας.
 3. Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται τη ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική φροντίδα και ανακούφιση που συνοδεύει τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση της Ανακουφιστικής Φροντίδας.
 4. Η εξασφάλιση της καλύτερης φροντίδας και ανακούφισης για όλους, απαιτεί η Ανακουφιστική Φροντίδα να ενταχθεί στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μου, συμπεριλαμβάνοντας μεταρρυθμίσεις από την Καθολική Κάλυψη Υγείας.
 5. Η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι απολύτως απαραίτητη υπηρεσία για την ανακούφιση του πόνου και του υποφέρειν που σχετίζεται με τον COVID-19 και προϋπάρχουσες καταστάσεις υγείας.

Το βασικό αίτημα είναι :

Δείξτε τη στήριξή σας στην Ανακουφιστική Φροντίδα χτίζοντας ισχυρότερα συστήματα υγείας, με επιχορηγήσεις στην Ανακουφιστική Φροντίδα και συμπερίληψή της στην Καθολική Κάλυψη Υγείας.

Με την Ανακουφιστική Φροντίδα, μου προσφέρεται το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και ανακούφισης καθώς βιώνω μια σοβαρή κατάσταση υγείας

 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: πρόσβαση στην Ανακουφιστική Φροντίδα σε πρώιμο στάδιο στο ταξίδι της νόσου ώστε να μπορώ να ζήσω με την ασθένειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Ανακουφιστική Φροντίδα δεν πρέπει μόνο να αφορά στην παροχή φροντίδας στο τέλος της ζωής μου.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: η παροχή ολιστικής φροντίδας που ενισχύει την ποιότητα ζωής μου και με κάνει να θέλω να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητα της σοβαρής μου ασθένειας.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: ενσυναίσθηση, ευγένεια και σεβασμός από τους φροντιστές μου, τόσο τους επιστήμονες υγείας όσο και άλλους, ως πρόσωπο όχι απλά μια ασθένεια.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: παροχή εξοπλισμού που βελτιστοποιεί τη σωματική μου άνεση και προάγει την ανεξαρτησία.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη για να με ενδυναμώσει να ζήσω με την ασθένειά μου με αυτοκυριαρχία.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: πνευματική υποστήριξη, που βασίζεται στις δικές μου ανάγκες και πεποιθήσεις και όχι σε αυτές των φροντιστών μου.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: βέλτιστη διαχείριση του πόνου ακόμη και αν η πλήρης ανακούφιση από αυτόν δεν είναι πάντα δυνατή.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: συνεχιζόμενη επαγγελματική φροντίδα ώστε να χτίσω μια σταθερή σχέση με τους επιστήμονες υγείας.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα να είμαι ελεύθερος πόνου, να έχω καλή ποιότητα ζωής, να απολαμβάνω την επικοινωνία με τα αγαπημένα μου πρόσωπα και να πραγματοποιώ τις δραστηριότητες που με γεμίζουν ευχαρίστηση.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: το δικαίωμά μου να έχω συντροφιά, να μην έχω να αντιμετωπίσω την ασθένεια ή το τέλος της ζωής μόνος ή σε ένα αφιλόξενο και μη οικείο περιβάλλον.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: το δικαίωμά μου στην αξιοπρέπεια, στο σεβασμό των πεποιθήσεών μου ή στην απουσία αυτών, στην αναγνώριση ότι οι αρχές και οι αξίες μου πρέπει να εισακούονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: ο σεβασμός στην αυτονομία μου ακόμη και όταν είμαι ευάλωτος από την ασθένεια και όταν φτάνω στο τέλος της ζωής.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: το δικαίωμά μου να ζω με την ασθένειά μου όπως εγώ θέλω, όχι όπως νομίζουν οι άλλοι πως πρέπει.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: το δικαίωμά μου να διατηρήσω την ανθρωπιά μου και να μην με καταβάλει η ασθένεια.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως άνθρωπος ανεξαρτήτως της σοβαρής μου ασθένειας.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: η δυνατότητα να διαλέξω πως θα ήθελα να διαχειριστώ την πάθησή μου. Είμαι ικανός να επιλέξω με τι και με ποιον αισθάνομαι άνετα στην ομάδα φροντίδας μου. Αυτό μου παρέχει την άνεση του να ξέρω πως έχω τον έλεγχο.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: η παροχή κατάλληλης για τις ανάγκες μου επαγγελματικής φροντίδας σε σχέση με την κατάστασης της υγείας μου και τις σωματικές, ψυχολογικές και οικονομικές ανάγκες των φροντιστών μου.
 • Η φροντίδα μου, η ανακούφισή μου είναι: η ενθάρρυνση να διαχειριστώ την ασθένειά μου κατά βάση στο σπίτι, με επισκέψεις στο νοσοκομείο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση τηλεφώνου και / ή συνεδρία μέσω βίντεο αντί για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο όπου ενδείκνυται και κατ’ οίκον επισκέψεις όταν κρίνεται αναγκαίο.

Κάλεσμα για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την ΑΦ στην Ελλάδα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

[mc4wp_form id='439']