• Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας
ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Πιστοποιήσεις

Στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» θεωρούμε πολύ σημαντική την ποιότητα και τη διαφάνεια στη λειτουργίας μας, καθώς είναι στοιχεία που μας βοηθούν να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή μας.

Για το λόγο αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε με Ανεξάρτητους Ελεγκτικούς Οργανισμούς για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε, της Χρηστής Διαχείρισης των Οικονομικών μας, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ A 119).

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι μαθαίνοντας από τους πρωτοπόρους στην Ανακουφιστική Φροντίδα παγκοσμίως, υιοθετώντας κλινικά πρωτόκολλα και καλές πρακτικές και, κυρίως, ακούγοντας όσα έχουν να μας πουν οι ασθενείς μας και οι φροντιστές τους, ώστε να παρέχουμε εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους όσους φροντίζουμε.

Δημιουργήσαμε το 2014 και εφαρμόζουμε έκτοτε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα για τις Υπηρεσίες Κατ’οίκον Φροντίδας, Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Αυτοφροντίδα και τον Εθελοντισμό. Πραγματοποιούμε συστηματικές επιθεωρήσεις της φροντίδας και των υπηρεσιών μας, ενώ κάθε χρόνο πιστοποιούμαστε για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες μας ως προς την Ποιότητα από Ανεξάρτητους Φορείς. Από το 2017 έως και σήμερα οι υπηρεσίες αυτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» πιστοποιούνται από την TÜV Hellas (TÜV Nord Group).

Δείτε εδώ το Πιστοποιητικό Ποιότητας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» κατά ISO 9001.

Όλες μας οι ενέργειες αποπνέουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη δηλωμένη Πολιτική Ποιότητας της Μονάδας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Επίσης, κάθε χρόνο θέτουμε στόχους για την Ποιότητα και στο τέλος του έτους αξιολογούμε αν τους πετύχαμε. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους στόχους αυτούς και τι πετύχαμε την προηγούμενη χρονιά εδώ.

Η ανατροφοδότηση από τους ασθενείς μας και τους οικείους τους σχετικά με την εμπειρία τους από τη φροντίδα στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι πολύ σημαντική για εμάς και μια αξιόπιστη ένδειξη ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Μπορείτε να διαβάσετε ενδεικτικά κάποιες εδώ.

  • Έχουμε πλέον ολοκληρώσει την ένταξη και εφαρμόζουμε στην κλινική πράξη το παγκόσμιας εμβέλειας κλινικό εργαλείο IPOS, το οποίο έχει ως στόχο να μετρήσει, να αποδείξει και να βελτιώσει την παρεχόμενη φροντίδα επιτρέποντας στους ασθενείς να καταγράψουν τις βασικές τους ανησυχίες και κατά πόσο αυτές βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Χρηστή Οικονομική Διαχείριση

Η εταιρεία Bakertilly μέσω των Ορκωτών Λογιστών της στο πλαίσιο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης εξετάζει και αξιολογεί τα οικονομικά βιβλία, τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και τα παραστατικά στοιχεία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Μονάδας συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Bakertilly.

Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια πρόταση ή παρατήρηση σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, παρακαλούμε στείλτε μας email στο quality@galilee.gr.

Ειδική Πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» έλαβε την Ειδική Πιστοποίηση της Κ.Ο.Ε. Φροντίδας από το ΕΚΚΑ* ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 41/ Τεύχος Δεύτερο/10 Ιανουαρίου 2023).

Η Πιστοποίηση από το Ε.Κ.Κ.Α. αποτελεί θεσμική αναγνώριση ότι η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» διαθέτει συγχρόνως κατάλληλη νομική προσωπικότητα, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και εμπειρία, καθώς και τις προϋποθέσεις τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, που υπαγορεύονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

* Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), γνωμοδοτεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ), για την πιστοποίηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) https://www.ekka.org.gr/index.php/el/

Εγγραφείτε στο Newsletter μας