• Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας
ΓΑΛΙΛΑΙΑ
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter

Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την εκπαίδευση και πληροφόρηση των φροντιστών για την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)

Δείτε εδώ τη διπλωματική εργασία με θέμα «Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την εκπαίδευση και πληροφόρηση των φροντιστών για την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)», που εκπόνησε η νοσηλεύτρια της Μονάδας μας Μαρία Γιαννάκη για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τίτλου: «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε το επιστημονικό άρθρο με τίτλο “An Online Tool to Inform and Educate Caregivers on Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)”

Εγγραφείτε στο Newsletter μας