Αρχονταρίκι 12 Νοεμβρίου 2017

Το Αρχονταρίκι της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" συνεχίζεται την Κυριακή 12 Νοέμβρη 2017, 18.30-20.30, με θέμα "Ανακουφιστική Φροντίδα και Πολιτισμός: Μια Ρωσική Βραδιά".

Με πρόσφατη την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Αρχονταρίκι αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να γνωρίσουμε την Ανακουφιστική Φροντίδα σε άλλες Χώρες και Πολιτισμούς και συγκεκριμένα στη Ρωσία.


AF POLITISMOS

donate now blue


TUV hellas iso9001