Αρχονταρίκι 5 Φεβρουαρίου 2017

«Ολικός Πόνος»

Την Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα Αρχονταρίκι από τη ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» με μεγάλη συμμετοχή. Η συζήτηση είχε αντικείμενο τον Ολικό Πόνο, έννοια κυρίαρχη στην Ανακουφιστική Φροντίδα.

Η βραδιά άνοιξε με μουσική και τραγούδι από τον Θωμά Καραμαζάκη στην κιθάρα και τη Μαρίνα Τσοκάνη, στο αρμόνιο.

Στη συνέχεια η Διευθύντρια της ΜΑΦ «ΓΑΛΑΙΛΑΙΑ» κα Αλίκη Τσερκέζογλου συντόνισε τη συζήτηση γύρω από το θέμα του «Ολικού Πόνου». Η έννοια του Ολικού Πόνου είναι κυρίαρχη στην Ανακουφιστική Φροντίδα και  χρησιμοποιείται για να περιγράψει πως ο πόνος επιδρά ή επηρεάζεται από τα συναισθήματά του ασθενούς, τα πνευματικά του πιστεύω, τις κοινωνικές του δραστηριότητες.

Υπό αυτό το πρίσμα ο πόνος δεν έχει μόνο οργανική διάσταση, οφειλόμενη στα συμπτώματα της νόσου ή τις παρενέργειες της θεραπείας,  αλλά έχει και ψυχολογική διάσταση, σχετιζόμενη με τα συναισθήματα και τις στρατηγικές προσαρμογής, κοινωνική διάσταση που σχετίζεται με τις επαγγελματικές, οικονομικές και ευρύτερα κοινωνικές δυσκολίες που βιώνει ο ασθενής και η οικογένεια, πνευματική διάσταση που οφείλεται στις υπαρξιακές ανησυχίες που τον βαραίνουν. Έτσι, μπορεί να μη δικαιολογείται η ένταση και η επιμονή του πόνου που βιώνει ένας ασθενής αν ληφθούν υπόψη μόνο οργανικά αιτία, αλλά να δικαιολογηθούν αν συνυπολογιστεί το υπαρξιακό άγχος που μπορεί να βιώνει, ο πόνος για την αλλαγή των ρόλων που υφίσταται, οι οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν εξαιτίας της ασθένειας, ο πόνος για τον επερχόμενο αποχωρισμό κ.α.

Για την αντιμετώπιση του Ολικού Πόνου, η Ανακουφιστική Φροντίδα εφαρμόζεται όχι από μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας, αλλά από λειτουργούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο της Διεπιστημονικής Ομάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας για τη χάραξη, υλοποίηση και αξιολόγηση του εξειδικευμένου πλάνου φροντίδας για κάθε έναν ασθενή στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ολικού πόνου του.
Η Διεπιστημονική Ομάδα της Ανακουφιστικής Φροντίδας, αποτελείται από γιατρό που αναλαμβάνει την αντιμετώπιση των οργανικών συμπτωμάτων, νοσηλευτή υπεύθυνο για τη σωματική φροντίδα των ασθενών, ψυχολόγο που στηρίζει συναισθηματικά και ψυχολογικά τον ασθενή και τους φροντιστές του, κοινωνικό λειτουργό αρμόδιο για τη διευθέτηση των κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν τον ασθενή και τους φροντιστές του, φυσικοθεραπευτή και εργοθεραπευτή που βοηθούν στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του ασθενούς και ιερέα για την πνευματική φροντίδα όσων επιθυμούν. Η Διεπιστημονική Ομάδα πλαισιώνεται από εθελοντές οι οποίοι φροντίζουν την επίλυση πρακτικών προβλημάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, τη συντροφιά και τη δημιουργική απασχόλησή τους.donate now blue


TUV hellas iso9001