Αρχονταρίκι 14 Φεβρουαρίου 2016


Το επόμενο ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016
στις 6:30μ.μ. με θέμα "Ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων"
arxont

donate now blue


TUV hellas iso9001