Αρχονταρίκι 14 Ιανουαρίου 2018

Το πρώτο Αρχονταρίκι της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" για το 2018 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, 18.30-20.30, με θέμα "Το πνεύμα των Χριστουγέννων και η Ανακουφιστική Φροντίδα".


Xmas final

donate now blue


TUV hellas iso9001