Στήριξη από τη Smart Battery

Η εταιρεία Smart Battery στηρίζοντας τους σκοπούς της Μ.Α.Φ. «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», διαθέτει 0,50€ με κάθε αγορά συγκεκριμένου τύπου μπαταρίας, προς ενίσχυση του έργου που επιτελείται από τη Μονάδα.


battery web

donate now blue


TUV hellas iso9001