Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Γαλιλαίας (Μάρτιος 2012)


Η Γαλιλαία πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με το έργο της και κατά αυτόν τον τρόπο των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής, ιδιαίτερα εκείνων που δυνητικά μπορούν να βοηθηθούν από τις υπηρεσίες της.


donate now blue


TUV hellas iso9001