Το Όραμα της Γαλιλαίας

Στη Γαλιλαία εργαζόμαστε, προσφέρουμε, αλλά κυρίως νιώθουμε ότι εμείς πλουτίζουμε σε δύναμη, γνώση και κουράγιο.

Το όραμα όλων μας είναι να γίνει προσιτή η ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα σε όλους τους ασθενείς που τη χρειάζονται. Πιο συγκεκριμένα μέσα στους άμεσους στόχους μας είναι η δημιουργία ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας (Hospice), επιπλέον των υπηρεσιών που προσφέρουμε σήμερα στο σπίτι και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης. Να μπορούμε δηλαδή να παρέχουμε ολοκληρωμένη φροντίδα και φιλοξενία, σε εκείνους που τη χρειάζονται, όπως γίνεται παγκοσμίως στα Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας. Σχεδιάζουμε κι εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε ένα χώρο υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, στον οποίο να προσφέρουμε με αγάπη την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μας σε ασθενείς για εκείνο το χρονικό διάστημα που για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να την παρέχουμε στο σπίτι τους.

Προσδοκία μας είναι να βοηθήσουμε στη δημιουργία και άλλων παρόμοιων μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας σε άλλες περιοχές της Αττικής, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Απώτερος στόχος μας είναι η επέκταση των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, εκτός από τους ογκολογικούς ασθενείς που φροντίζουμε σήμερα, σε άλλες ομάδες ασθενών με απειλητική για τη ζωή τους νόσο (νευρολογικές παθήσεις, χρόνια νεφροπάθεια κλπ).

donate now blue