Η Ιστορία μας

Η πρωτοβουλία ανάπτυξης της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" και του πιλοτικού προγράμματος λειτουργίας της (2010-2012) ανήκει στο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο. Η προετοιμασία για την εκπόνηση του προγράμματος ξεκίνησε τρία χρόνια νωρίτερα, το 2007, με δραστηριότητες σχεδιασμού ανάπτυξης της κατάλληλης μονάδας, εκπαίδευσης και έρευνας εκτίμησης αναγκών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας.

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" αρχικά περιλάμβανε:

1.  Καθορισμό της δομής παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, του πληθυσμού των ασθενών και της περιοχής δράσης

Η ανακουφιστική φροντίδα διεθνώς στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας δύναται να παρέχεται στο σπίτι του ασθενούς, σε κέντρα ημερήσιας απασχόλησης και σε ειδικό ξενώνα που καλείται Hospice.

Στο σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος, έγινε προσαρμογή της σχετικής διεθνούς εμπειρίας στην ελληνική πραγματικότητα. Επιλέχθηκε η φροντίδα στο σπίτι λόγω του πιο περιορισμένου κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας, της ευελιξίας και ευκολότερης αξιολόγησης στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος. Παράλληλα ελήφθη σοβαρά υπ’όψιν ότι οι ασθενείς συχνά επιλέγουν το σπίτι τους, ως χώρο φροντίδας στο τελικό στάδιο της ασθένειάς τους.

Κατά την πιλοτική φάση, το πρόγραμμα περιορίστηκε μόνο σε ασθενείς με καρκίνο, αφενός λόγω του σημαντικού και αυξανόμενου αριθμού ατόμων με καρκίνο και αφετέρου λόγω της εμπειρίας του προσωπικού στον τομέα της ογκολογίας.

Ώς περιοχή δράσης του προγράμματος ορίστηκαν τα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Καθορισμό της δομής παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, του πληθυσμού των ασθενών και της περιοχής δράσης
2. Εντοπισμό προβλημάτων και αναγκών των πασχόντων και των φροντιστών

Στην ανακουφιστική φροντίδα ο ίδιος ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών και προβλημάτων του καθώς και το σχεδιασμό της φροντίδας του.

Για τον προσδιορισμό των αναγκών των ασθενών που θα κάλυπτε η Μονάδα, προηγήθηκε κλινική μελέτη εκτίμησης αναγκών και προβλημάτων ανακουφιστικής φροντίδας πασχόντων από καρκίνο, που νοσηλεύονταν στο Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας». Στη μελέτη αναδείχθηκε μεταξύ άλλων, η ανάγκη για παροχή κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας.

     
Εντοπισμό προβλημάτων και αναγκών των πασχόντων και των φροντιστών
3.  Δημιουργία φορέα κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας, νομιμοποίηση και αδειοδότηση του και πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς λειτουργίας


Για τη νομική κατοχύρωση και νομιμοποίηση της Μονάδας συστήθηκε  εκκλησιαστικό ίδρυμα με την επωνυμία "Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής". Η αρχική άδεια λειτουργίας της Μονάδας χορηγήθηκε στη Μητρόπολη, από το Υπουργείο Υγείας (Τμήμα Προστασίας της Οικογένειας). Μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, δημοσιεύθηκε και  το ΦΕΚ που νομιμοποιεί τη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" ώστε να προσφέρει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.
Δημιουργία φορέα κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας, νομιμοποίηση και αδειοδότηση του και πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς λειτουργίας
4.  Αναζήτηση, εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) και πρόσληψη των κατάλληλων λειτουργών υγείας/ Ανεύρεση κατάλληλων εκπαιδευτών-συμβούλων στην ανακουφιστική φροντίδα


  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και επιλογή του προσωπικού έγινε με τη βοήθεια εξειδικευμένων Ρουμάνων εκπαιδευτών από το Hospice Casa Sperantei στο Brasov της Ρουμανίας. Η αρχική διαδικασία επιλογής προσωπικού, όπως και όλες οι επόμενες, ολοκληρώθηκε ως εξής:
  • Τριάντα περίπου επιστήμονες (ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, ιερείς) παρακολούθησαν πενθήμερο σεμινάριο με θέμα «Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Αγωγή», μετά την ολοκλήρωση του οποίου όσοι επιθυμούσαν εξετάστηκαν γραπτώς σε βασικές γνώσεις ανακουφιστικής αγωγής.
  • Οι επιτυχόντες πέρασαν από προσωπική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, επιλέχθηκαν οκτώ λειτουργοί υγείας, οι οποίοι παρακολούθησαν πενθήμερη πρακτική εκπαίδευση στο Hospice Casa Sperantei, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ορισμένοι από αυτούς προσελήφθησαν στη Μονάδα.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερα ετήσια σεμινάρια, τα οποία έχουν παρακολουθήσει 120 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους γίνονται προσλήψεις στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ", σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εργασίες της διεπιστημονικής ομάδας και εφόσον υπάρχει αμοιβαία αποδοχή συνεργασίας, γίνεται η σχετική πρόσληψη. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια και οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ανακουφιστική φροντίδα μια φορά το μήνα, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή πρακτική.

Αναζήτηση, εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) και πρόσληψη των κατάλληλων λειτουργών υγείας/ Ανεύρεση κατάλληλων εκπαιδευτών-συμβούλων στην ανακουφιστική φροντίδα

5.  Διαμόρφωση κατάλληλου χώρου γραφείων και εξοπλισμό αυτού


Με πρωτοβουλία και έξοδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ανακαινίσθηκε και διαμορφώθηκε ο χώρος των γραφείων της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" στο Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού στα Σπάτα. Το κτίριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξεταστήρια, γραφεία, αίθουσα συσκέψεων, θάλαμο φροντίδας επειγόντων, αίθουσα υδροθεραπείας, αίθουσα σεμιναρίων/συναντήσεων και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης.
Διαμόρφωση κατάλληλου χώρου γραφείων και εξοπλισμό αυτού
6.  Ανεύρεση οικονομικών πόρων και χορηγών


Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" προς τους ασθενείς παρέχονται δωρεάν, η "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" υποστηρίζεται οικονομικά από την Ιερά Μητρόπολη και το Κοινωφελές Ίδρυμα Μεσογαίας και Λαυρεωτικής «Μιχαήλ ο Χωνιάτης». Η πρωτοβουλία για την ανεύρεση και άλλων χορηγών, όπως αυτή του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ανήκει στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. Τη Μονάδα υποστηρίζουν επίσης πολλοί ανώνυμοι δωρητές καθώς και συγγενείς των ασθενών του προγράμματος.
Από την 28η Φεβρουαρίου 2013 η "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", Άξονας Προτεραιότητας 14 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ανεύρεση οικονομικών πόρων και χορηγών
Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας 2010-2012: Μετά τη διασφάλιση του επιστημονικού προσωπικού, τον προσδιορισμό του νομικού καθεστώτος λειτουργίας και την εξασφάλιση στέγης, ακολούθησε η φάση υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος Λειτουργίας 2010-2012, η οποία περιελάμβανε:

7.  Σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος λειτουργίας και συνεργασία με το Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»

Το συμβόλαιο συνεργασίας με το Νοσοκομείο, το οποίο υπογράφηκε στην αρχική φάση του πιλοτικού προγράμματος, προέβλεπε κατ’ οίκον φροντίδα των ογκολογικών ασθενών του Νοσοκομείου αυτού, οι οποίοι (α) ήταν κάτοικοι της περιοχής δράσης της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" και (β) επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Οι ασθενείς ανήκουν σε όλο το φάσμα της νόσου από τη διάγνωση, την υποστήριξη στη διάρκεια της αρχικής θεραπείας αλλά και μετά από αυτήν, την παρακολούθηση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της υποτροπής καθώς και την υποστήριξη του πάσχοντος και των φροντιστών στη τελική φάση της νόσου και το πένθος. Οι ασθενείς της μονάδας έχουν δυνατότητα να νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο, σε οποιαδήποτε φάση της πορείας της νόσου κρίνεται αυτό απαραίτητο.
Στην πορεία του πιλοτικού προγράμματος, η Μονάδα άρχισε να παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους ογκολογικούς ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί και παρακολουθούνται σε άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος λειτουργίας και συνεργασία με το Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Αξιολόγηση και Διαδικασία Πιστοποίησης του Προγράμματος
Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Αρ. Μητρώου 09111ΕΚΠ1201606Ν-1146) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Αρ. Μητρώου 09111ΕΚΠ1201606Ν-1030). Επίσης, είναι Πιστοποιημένος Φορέας για την Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ 2617/τ.Β’/1-10-2014). Διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β’ και Γ’ από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. Πρωτ. 1422/2012).
Επιπλέον, διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ενώ από τον Ιούλιο του 2014 καθιέρωσε και έκτοτε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 (Lloyd’s Register Quality Assurance PIR6020442). Τον Ιούλιο 2017 επαναπιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015 από την TUV Hellas για την παροχή υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας για ασθενείς με απειλητική για τη ζωή νόσο, κατ'οίκον και σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, και υπηρεσιών εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Αυτοφροντίδα και τον Εθελοντισμό (Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041 17 0099).
Το Φεβρουάριο 2015 έλαβε άδεια από την ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για την Ίδρυση και Λειτουργία Αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των ασθενών.  Τον Ιούνιο του 2015 εντάχθηκε στους Φορείς υλοποίησης πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας. Τέλος, η προσφορά της στην προώθηση και ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας διεθνώς έχει αναγνωριστεί από τον IAHPC (International Association for Hospice and Palliative Care) ο οποίος της απένειμε σχετικό βραβείο.


8.  Αναζήτηση, εκπαίδευση και καθορισμός δραστηριοτήτων  του σώματος των εθελοντών

Η ένταξη των εθελοντών στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ", γίνεται μετά από αίτηση τους και προσωπική συνέντευξη. Ακολουθεί εκπαίδευση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, η οποία ολοκληρώνεται σε 40 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και βιωματικών ασκήσεων, κατά τα πρότυπα της ορθόδοξης ποιμαντικής διακονίας και του αγγλοσαξονικού συστήματος κατάρτισης εθελοντών στην Ανακουφιστική Φροντίδα.
Έως σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί και δραστηριοποιούνται εθελοντικά στη Μονάδα πέντε ομάδες εθελοντών, καθεμία με περίπου 25 μέλη.
Αναζήτηση, εκπαίδευση και καθορισμός δραστηριοτήτων  του σώματος των εθελοντών
logia asthenon
kanel logo
 

Το Ίδρυμα
ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ παραμένουν
σταθεροί υποστηρικτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Τους ευχαριστούμε θερμά!


donate now blue


TUV hellas iso9001