Η Διεπιστημονική Ομάδα

Η κινητήρια δύναμη στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ", όπως σε κάθε Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, είναι η διεπιστημονική ομάδα. Για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων και σύνθετων αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους, είναι απαραίτητο οι λειτουργοί που υπηρετούν τους διαφορετικούς τομείς της διεπιστημονικής ομάδας (ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, παραϊατρικές ειδικότητες κλπ) να συνεργάζονται αρμονικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ατομικού σχεδίου φροντίδας κάθε ασθενούς.

Στη Μονάδα εργάζονται σήμερα με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες: τέσσερις ιατροί, δεκαεννέα νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, τρεις κοινωνικοί λειτουργοί, ένας ψυχολόγος, τέσσερις ιερείς -δύο εκ των οποίων είναι ταυτόχρονα και ιατροί- ένας φυσιοθεραπευτής, μία διοικητική υπεύθυνος, έξι διοικητικοί υπάλληλοι και η συντονίστρια των εθελοντών.
Τη Μονάδα υποστηρίζουν δύο εθελοντές επιστημονικοί σύμβουλοι, που είναι ανώτατα στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού της χώρας.

Δύο έμπειροι και εξειδικευμένοι στην ανακουφιστική φροντίδα λειτουργοί υγείας (μία ιατρός και μία νοσηλεύτρια) από το Hospice Casa Sperantei του Brasov της Ρουμανίας, συμβάλλουν συστηματικά και διαχρονικά στον προγραμματισμό της ανάπτυξης της Μονάδας και την εκπαίδευση των λειτουργών υγείας. Το έργο της Μονάδας συνεπικουρούν εθελοντικά σε ειδικά επιστημονικά και τεχνικά θέματα, ένας νομικός, ένας μηχανικός πληροφορικής και μία φαρμακοποιός.

Η ημέρα ξεκινά με την πρωινή σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.  Παρουσιάζονται ανά ασθενή από τον κάθε επιστήμονα οι ανάγκες και τα προβλήματα που άπτονται της ειδικότητάς του. Αξιολογούνται τα ευρήματα, εξετάζονται αν έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι των σχεδίων φροντίδας ασθενών και παράλληλα καθορίζονται νέοι στόχοι. Στο στάδιο αυτό οργανώνεται το πρόγραμμα των εβδομαδιαίων επισκέψεων, μετά τη σύμφωνη γνώμη των ασθενών και των φροντιστών τους. Συχνά, ασθενείς ή και οι οικείοι αυτών επισκέπτονται τα γραφεία της Γαλιλαίας, για συνέντευξη ή/και εξέταση.

Στη συνέχεια της ημέρας πραγματοποιούνται οι επισκέψεις στους ασθενείς από επιμέρους ομάδες 1-2 μελών της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" κατά τις οποίες παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα και στήριξη σε 2-4 ασθενείς ημερησίως. Στον προγραμματισμό των επισκέψεων λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά προβλήματα των ασθενών καθώς και ο τόπος διαμονής τους.
Μετά την επιστροφή των λειτουργών υγείας στη Μονάδα το μεσημέρι, επικαιροποιείται το ιστορικό των ασθενών με την επαναξιολόγηση των συμπτωμάτων/προβλημάτων, των στόχων και την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων της ημέρας.

Μία φορά την εβδομάδα, γίνεται εκτεταμένη πρωινή σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι επιστημονικοί σύμβουλοι του προγράμματος και ο συντονιστής των εθελοντών. Στη συνάντηση αυτή, αναδεικνύεται και αναπτύσσεται εν συντομία κάποιο ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα ανακουφιστικής φροντίδας, ενώ παράλληλα επισημαίνονται οι παράγοντες που καθορίζουν την τεκμηριωμένη άσκηση φροντίδας, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Μία φορά ανά 15νθήμερο γίνεται συνάντηση των μελών της ομάδας με ψυχοθεραπεύτρια, η οποία παρέχει στήριξη σχετικά με τα δύσκολα βιώματα που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών. Με την ψυχοθεραπεύτρια συζητώνται επίσης δυσκολίες και προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν στην καθημερινή στενή συνεργασία των μελών της ομάδας.ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι

danielamosoiu c      Δρ. Daniela Mosoiu: Παθολόγος Ογκολόγος, εξειδικευμένη στην ανακουφιστική Φροντίδα. Πρόεδρος στο National Association of Palliative Care (ANIP). Διευθυντής της Εκπαίδευσης, Στρατηγικής και Εθνικής Ανάπτυξης στο Hospice «Casa Sperantei» στο Brasov της Ρουμανίας. Μέντορας στo «International Palliative Care Leadership Development Initiative»(LDI). Ειδική Σύμβουλος ανάπτυξης και εκπαίδευσης της Μονάδας.


Η Δρ. Daniela Mosoiu είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής της Cluj-Napoca και διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Μετά τις σπουδές της στην Ογκολογία και την Ανακουφιστική Φροντίδα έγινε εθνικός εκπαιδευτής στην Ανακουφιστική Φροντίδα διαπιστευμένη από το Υπουργείο Υγείας. Το 1995, εντάχθηκε στην ομάδα του πρώτου Hospice στη Ρουμανία του «Casa Sperantei» και σύντομα τέθηκε υπεύθυνη για την εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση στον Τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους ιατρούς και μη- ιατρούς λειτουργούς υγείας. Με αυτόν τον τρόπο συνεισέφερε στην εκπαίδευση πολλών επαγγελματιών από τη Ρουμανία και το εξωτερικό.
Ανήκει στους ιδρυτές του «National Association of Palliative Care» στη Ρουμανία. Το έτος 2000 ηγήθηκε της ομάδας που πέτυχε την αναγνώριση της ανακουφιστικής φροντίδας ως ιατρικής ειδικότητας στη Ρουμανία και επί του παρόντος είναι διορισμένη ως Εθνικός Συντονιστής για την ιατρική ειδικότητα στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Παράλληλα ως Αντιπρόεδρος του «National Commission for Palliative Care and Pain Therapy», του Υπουργείου Υγείας της Ρουμανίας, αλλά και ως πρεσβευτής των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, συνεισέφερε στην αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη χρήση των οπιοειδών φαρμάκων καθώς και στη διαδικασία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.
Το 2008 είχε την πρωτοβουλία μιας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Hospice "Casa Sperantei" για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής σε σχέση με την ανακουφιστική φροντίδα. Διδάσκει διάφορα μαθήματα στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας (από το 2010 και στο πρώτο πρόγραμμα Master στη Ρουμανία) και συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διάφορα συνέδρια και συμπόσια στη Ρουμανία και το εξωτερικό. Με την ιδιότητα του Εθνικού Εκπαιδευτή συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανακουφιστική φροντίδα διοργανωμένα από το Open Society Institute για την Ανατολική Ευρώπη. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία σχετικά με την ανακουφιστική φροντίδα και είναι Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου του Worldwide Palliative Care Alliance και Μέντορας στο LDI.
Δρ. Daniela Mosoiu: Παθολόγος Ογκολόγος, εξειδικευμένη στην ανακουφιστική Φροντίδα. Πρόεδρος στο National Association of Palliative Care (ANIP). Διευθυντής της Εκπαίδευσης, Στρατηγικής και Εθνικής Ανάπτυξης στο Hospice «Casa Sperantei» στο Brasov της Ρουμανίας. Μέντορας στo «International Palliative Care Leadership Development Initiative»(LDI). Ειδική Σύμβουλος ανάπτυξης και εκπαίδευσης της Μονάδας.
nicoletamitrea c      Nicoleta Mitrea: Νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στην Ανακουφιστική Φροντίδα Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Εθνικής Ανάπτυξης Hospice «Casa Sperantei», Brasov. Ειδικός Σύμβουλος εκπαίδευσης της Μονάδας.


Μετά από σπουδές στη Νοσηλευτική στο Ιατρικό Γυμνάσιο, Brasov, εντάχθηκε στην ομάδα της Κατ' Οίκον Νοσηλείας του Hospice «Casa Sperantei». Παράλληλα με το κλινικό έργο ακολούθησε ανώτερες σπουδές νοσηλευτικής στο Ιατρικό Κολέγιο και εν συνεχεία στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και απέκτησε ειδικότητα στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Από το 2008 είναι επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Hospice «Casa Sperantei» του Brasov της Ρουμανίας. Το 2010 μετεκπαιδεύθηκε στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, σε θέματα Ανακουφιστικής Φροντίδας. Είναι Εθνικός Συντονιστής της Εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Νοσηλευτική Φροντίδα, στη Ρουμανία από το 2006 με αντικείμενο την οργάνωση, την εποπτεία και τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων Ανακουφιστικής Φροντίδας και στα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα για νοσηλευτές. Συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς φορείς με στόχο: α) την ανάπτυξη ενιαίου, τυποποιημένου προγράμματος σπουδών στη βασική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα για τους νοσηλευτές  β) την ανάπτυξη του εγχειριδίου Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους φοιτητές Νοσηλευτικής καθώς και του αντίστοιχου διδακτικού εγχειριδίου για τους διδάσκοντες  γ) την άσκηση-εκπαίδευση για τους νοσηλευτές που εργάζονται για εξειδικευμένους Οργανισμούς-Ιδρύματα Ανακουφιστικής Φροντίδας. Από το 2011 είναι επίσης εκπαιδευτής σε διεθνές επίπεδο με την ELNEC.
Nicoleta Mitrea: Νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στην Ανακουφιστική Φροντίδα Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Εθνικής Ανάπτυξης Hospice «Casa Sperantei», Brasov. Ειδικός Σύμβουλος εκπαίδευσης της Μονάδας.Επιστημονικοί Σύμβουλοι


aliki c      Τσερκέζογλου Αλίκη: Εθελόντρια, Γυναικολόγος Ογκολόγος - Επιστημονική Υπεύθυνος και Διευθύντρια της Μονάδας, κάτοχος διπλώματος στην ανακουφιστική ιατρική από το πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας.


Μετά τις σπουδές στο πανεπιστήμιο Αθηνών και την εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογία στο Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», εξειδικεύθηκε για 6 μήνες στη γυναικολογική ογκολογία στη Βοστώνη. Στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της, επί 26 χρόνια, υπηρέτησε στο Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «ο Άγιος Σάββας»  καταλαμβάνοντας όλες της βαθμίδες των ιατρών του ΕΣΥ, μέχρι αυτόν του συντονιστού διευθυντού της Β’ γυναικολογικής κλινικής, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Στο εκπαιδευτικό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις, μονογραφίες και ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Τσερκέζογλου Αλίκη: Εθελόντρια, Γυναικολόγος Ογκολόγος - Επιστημονική Υπεύθυνος και Διευθύντρια της Μονάδας, κάτοχος διπλώματος στην ανακουφιστική ιατρική από το πανεπιστήμιο του Cardiff της Ουαλίας.
elsa c       Πατηράκη Ελισάβετ:  Εθελόντρια, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Υπεύθυνη εκπαίδευσης και έρευνας της Μονάδας.


Μετά τη λήψη του πτυχίου της νοσηλευτικής από την Ανώτερη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ Αθηνών ακολούθησε το πτυχίο του τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Διδακτορικό δίπλωμα  του ίδιου τμήματος. Μετά από δεκαεπταετή κλινική σταδιοδρομία ξεκίνησε την ακαδημαϊκή πορεία της στη Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια υπηρετεί από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι πρόσφατα αυτής της Καθηγήτριας. Είναι υπεύθυνη της κατεύθυνσης «Ογκολογικής Νοσηλευτικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας» του μεταπτυχιακού προγράμματος της Κλινικής Νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και του διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής ΕΚΠΑ. Στο ακαδημαϊκό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται  δημοσιεύσεις, μονογραφίες και ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Πατηράκη Ελισάβετ:  Εθελόντρια, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Υπεύθυνη εκπαίδευσης και έρευνας της Μονάδας.
elisabet c      Χαραλαμπίδου Ελισάβετ: Εθελόντρια, Νοσηλεύτρια, τ.Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείου «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»- Υπεύθυνη οργάνωσης, προμηθειών και εξοπλισμών της Μονάδας.


Μετά τη λήψη του πτυχίου της νοσηλευτικής από την Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών  Ε.Ε.Σ απέκτησε το Bsc Honours Nursing Degree από το Πανεπιστήμιο του Ulster (Β.Ιρλανδία), με Υποτροφία ΙΚΥ. Και στη συνέχεια το Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλη της  την καριέρα  υπηρέτησε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», καταλαμβάνοντας όλες τις βαθμίδες μέχρι και αυτής της Διευθύντριας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Στο ακαδημαϊκό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται  δημοσιεύσεις, μονογραφίες και ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Υπήρξε επί οχτώ έτη πρόεδρος του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ). Διετέλεσε επίσης, αντιπρόσωπος των Ελλήνων νοσηλευτών στο WHO, στο European Federation of Nurses Association και στο International Council of Nursing I.C.N.
Χαραλαμπίδου Ελισάβετ: Εθελόντρια, Νοσηλεύτρια, τ.Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείου «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»- Υπεύθυνη οργάνωσης, προμηθειών και εξοπλισμών της Μονάδας.
carolina c      Λως Καρολίνα: Εθελόντρια, BA Κοινωνιολογίας, Πτυχίο Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών - Συντονίστρια Εθελοντών Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στις Ανθρωπιστικές Υπηρεσίες στο Κολλέγιο Garland ακολούθησε δεύτερο πτυχίο στην Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Στο διάστημα 1975-1980 ασχολήθηκε στις ΗΠΑ με τη δημοσιογραφική επιμέλεια θεολογικών κειμένων σε μηνιαίο περιοδικό. Η εθελοντική της προσφορά στις ΗΠΑ στο διάστημα 1964-1981 περιλαμβάνει υποστήριξη ασθενών σε νοσοκομεία, γηροκομεία, άτομα με σύνδρομο Down αλλά και δραστηριότητες με παιδιά σε καταυλισμούς και σπουδαστές. Στην Ελλάδα από το 1981 μέχρι σήμερα συμμετείχε στις δράσεις της Αποστολικής Διακονίας και του Συλλόγου Γονέων των σχολείων των παιδιών της. Σύζυγος, μητέρα επτά παιδιών και γιαγιά δώδεκα εγγονών, βρίσκει χρόνο για πολλές ακόμη δραστηριότητες. Στη Μονάδα ασχολείται από το 2010 με την οργάνωση των υπηρεσιών των εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την υποστήριξη στις δράσεις τους.
Λως Καρολίνα: Εθελόντρια, BA Κοινωνιολογίας, Πτυχίο Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών - Συντονίστρια Εθελοντών Μονάδας.
Ιατροί

elen c      Αυγετίδου Ελένη: Ιατρός της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στα Πανεπιστήμια του Ουλμ και της Τυβίγγης (Γερμανία), ειδικεύτηκε στη Γενική Ιατρική σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Στουτγάρδης, σε κλινική της Βαυαρίας και σε Ιατρείο Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής (Γερμανία). Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Ουλμ. Μετεκπαιδεύτηκε σε υπερηχογράφημα άνω, κάτω κοιλίας και θυροειδούς (Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Μονάχου και Στουτγάρδης), στη Διατροφολογία (Γερμανική Εταιρεία Διατροφικής Ιατρικής) και στο Βελονισμό (Γερμανική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού). Παρακολούθησε το σεμινάριο Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και έχει λάβει μέρος σε διεθνή σεμινάρια ως εκπαιδευόμενη. Από την 1/1/2011 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Αυγετίδου Ελένη: Ιατρός της Μονάδας.

 

 

 

TARANTINOS      Ταραντίνος Κυριάκος: Ιατρός της Μονάδας.

Μετά τις σπουδές στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Φυματιολογία-Πνευμονολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ογκολογικά περιστατικά στο Γ.Ν. Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ και ακολούθως έλαβε την εξειδίκευση στην Εντατικολογία στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (ACLS instructor) από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. Έχει εργαστεί ως ιατρός σε κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ως ιατρός του κέντρου επιχειρήσεων ΕΚΕΠΥ του υπουργείου Υγείας καθώς και ως medical Advisor σε φαρμακευτική εταιρεία. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά συγγράμματα και πολλαπλές ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια. Από την 1/11/2017 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Ταραντίνος Κυριάκος: Ιατρός της Μονάδας.

 

 

 

Foto Aneza      Ρούσσου Ανέζα: Ιατρός της Μονάδας.

Μετά τη λήψη του πτυχίου της από το Αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ovidius Constanta υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο νομό Γρεβενών στα πλαίσια υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία στο νοσοκομείο ΝΜΙΤΣ και Ευαγγελισμός (ΜΕΘ) και εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές βρογχοσκόπησης και πλευροσκόπησης στο νοσοκομείο AZ-VUB στις Βρυξέλλες. Μετά τη λήψη της Ειδικότητας εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με υποτροφία της ΕΠΕ στη Β’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικόν όπου εκπονεί τη Διδακτορική της διατριβή. Παράλληλα εργάζεται στο ιδιωτικό της ιατρείο. Επίσης, από τον 9ο/2017 φοιτά στο Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ «Ογκολογία θώρακος» στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει ανακοινώσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο της Ανακουφιστικής φροντίδας της Μονάδας. Από τις 8/1/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». 

Ρούσσου Ανέζα: Ιατρός της Μονάδας.

 

 


Νοσηλευτές

arguro c      Τσιατσούλη Αργυρώ: Εθελόντρια- Σύμβουλος Νοσηλεύτρια της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στην Ανώτερη Σχολή «Βασίλειος Παύλος» και το διορισμό της στο Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Υπηρέτησε επί είκοσι επτά έτη στο Νοσοκομείο «ο Άγιος Σάββας» (επτά έτη σε Αναπνευστική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα υπόλοιπα σε τμήμα θέσεων που περιλαμβάνουν όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου). Το Σεπτέμβριο του 2008 συνταξιοδοτήθηκε. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Hospice Casa Sperantei της Ρουμανίας. Από την 1/3/2010 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" εθελοντικά.
Τσιατσούλη Αργυρώ: Εθελόντρια- Σύμβουλος Νοσηλεύτρια της Μονάδας.
giannis c      Λιακόπουλος Ιωάννης: Νοσηλευτής Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.


Μετά τη λήψη του πτυχίου της Νοσηλευτικής Α΄ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική». Στη συνέχεια φοιτά για την απόκτηση δεύτερου Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων». Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Hospice Casa Sperantei της Ρουμανίας. Σήμερα φοιτά επίσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο τμήμα Πληροφορικής. Υπηρέτησε στο Αναισθησιολογικό τμήμα στο Ιατρικό Κέντρο Π.Φαλήρου για έξι μήνες και στο νοσοκομείο METROPOLITAN σε γενικό και παιδιατρικό τμήμα για ενάμιση χρόνο συνολικά. Επίσης, τον τελευταίο χρόνο και έως σήμερα εργάζεται στο Νευρολογικό τμήμα του Αιγινήτειου νοσοκομείου. Από την 1/3/2010 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Λιακόπουλος Ιωάννης: Νοσηλευτής Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.
sevasti c      Αμοιρίδου Σεβαστή: Νοσηλεύτρια Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λαμίας, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα με δίμηνη εξάσκηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τετράμηνη στο Παθολογικό τμήμα. Υπηρέτησε στην ιδιωτική κλινική παίδων ΜΗΤΕΡΑ για τρείς μήνες. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Από την 14/6/2011 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Αμοιρίδου Σεβαστή: Νοσηλεύτρια Κατ΄ Οίκον της Μονάδας. 

   ANTREAS          Μουλάλι Αντρέας: Νοσηλευτής Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του Τμήματος Νοσηλευτικής, απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Κλινικής Νοσηλευτικής με ειδίκευση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. Υπηρέτησε αρχικά ως εθελοντής για 4 μήνες και στην συνέχεια για 3 χρόνια ως υπεύθυνος Νοσηλευτής στην Στέγη Γερόντων Ι.Ν. Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου (Αρχιεπισκοπής Αθηνών). Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο της Ανακουφιστικής Φροντίδας της Μονάδος. Από την 04/08/2014 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".

Μουλάλι Αντρέας: Νοσηλευτής Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.

 

 

 

KAKARAS      Κακαράς Νίκος: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

Μετά τη λήψη του πτυχίου της Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας, εργάζεται ως νοσηλευτής με τρίμηνη σύμβαση στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών της ΕΛ.ΑΣ στις εγκαταστάσεις Αγίου Ανδρέα κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Αφού ολοκληρώνει την στρατιωτική του θητεία στο υγειονομικό το 2005, εργάζεται για 18 μήνες με πρόγραμμα STAGE στην ΜΕΘ εμφραγμάτων του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ (πρώην Παπαδημητρίου). Στη συνέχεια το 2007 διορίζεται μέσω ΑΣΕΠ στο νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» οπού τοποθετείται στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ύστερα από 5 χρόνια εργασίας στην ΜΑΦ, αποφασίζει να ασχοληθεί με την ανακουφιστική φροντίδα και με εκπαιδευτική άδεια φοιτά στο πανεπιστήμιο του Κεντ της Μεγάλης Βρετανίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MSc «Advanced Health Care Professionals: Supportive and Palliative care». Παράλληλα με την συμμετοχή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εργάζεται ως νοσηλευτής RGN στη νευρολογική κλινική (Τreble Ward) του δημόσιου νοσοκομείου (NHS) στο Κάντερμπερυ, στον ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας (Pilgrims Hospice) στο Μάργκειτ και στο Princess Royal Hospital δημόσιο (NHS) νοσοκομείο του Όρπινγκτον ως νοσηλευτής σε κλινικές παθολογικού τομέα (αναπνευστικές τρίτης ηλικίας). Kατα την διάρκεια της παραμονής του στην Μεγάλη Βρετανία συμμετέχει σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανακουφιστικής φροντίδας και παρουσιάζει την έρευνα του μεταπτυχιακού του. Μετά το τέλος των μεταπτυχιακών σπουδών επιστρέφει στο νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» όπου ως σήμερα εργάζεται στην ΜΕΘ της 1ης Πνευμονολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Από 1/10/2017 υπηρετεί παράλληλα στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Κακαράς Νίκος: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

DESKOU      Φωτεινή Δέσκου: Νοσηλεύτρια Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.

Μετά τις σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Λυτρωτής». Έχει παρακολουθήσει το διεπιστημονικό σεμινάριο «Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα» της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ». Από την 01/10/2017 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Φωτεινή Δέσκου: Νοσηλεύτρια Κατ΄ Οίκον της Μονάδας.

 

 

 
  

     BARELHS   Βάρελης Γιώργος: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας το έτος 2009. Εργάστηκε 16 μήνες ως Υγειονομικό προσωπικό στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο όπου παράλληλα εκπαιδεύτηκε στην κλινική ψυχοπαθολογία με την παρακολούθηση ετήσιου σεμιναρίου. Συμμετείχε σε ερευνητική εργασία με θέμα "Διερεύνηση της σχέσης υπερλιπιδαιμίας, B.M.I. και διατροφικών συνηθειών νεαρών ενήλικων" η οποία βραβεύτηκε στο 36o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό συνέδριο το 2009 ως καλύτερη ερευνητική εργασία και δημοσιεύτηκε στο Health Science Journal τον ίδιο χρόνο. Εργάστηκε στο Νοσοκομείο «Υγεία» 7 έτη ως Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας με εξειδίκευση στα νευροχειρουργικά περιστατικά. Απο 4/12/2017 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Βάρελης Γιώργος: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 MANIATH         Μανιάτη Νάντια: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του τμήματος Νοσηλευτικής, παρακολούθησε το Διεπιστημονικό Σεμινάριο με θέμα «Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα» που διοργάνωσε η ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», πραγματοποίησε πρακτική άσκηση διάρκειας 2 εβδομάδων στην ίδια Μονάδα και συμμετείχε στη συλλογή δεδομένων για την έρευνα που εκπονήθηκε από το τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το αίσθημα αξιοπρέπειας των ασθενών με καρκίνο στην Ανακουφιστική Φροντίδα». Φοιτά στο μεταπτυχιακό της Ιατρικής Σχολής Αθηνών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας». Από 4/12/2017 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Μανιάτη Νάντια: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας. 

 PIPERAKH         Πιπεράκη Ελένη: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.
 

Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας στο τμήμα της Νοσηλευτικής το 2011. Στο πλαίσιο της συγγραφής πτυχιακής εργασίας με θέμα «'Αγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου» παρακολούθησε το 1ο Διεπιστημονικό Σεμινάριο στις Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» όπου και ξεκίνησε να εργάζεται απο το 2012 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 5,5 χρόνια. Απο 1/11/2017 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» όπου στο πλαίσιο εκπαίδευσής της συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 2018-2019.
Πιπεράκη Ελένη: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 APOSTOLATOU         Αποστολάτου Ελευθερία: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

Μετά τις σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, πραγματοποίησε 6μηνη πρακτική άσκηση στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ κατά τη διάρκεια της οποίας εκπαιδεύτηκε σε όλα τα τμήματα. Συνέχισε να εργάζεται στο ΥΓΕΙΑ για 4,5 χρόνια σε νοσηλευτικό όροφο, όπου νοσηλεύονταν περιστατικά όλων των κλινικών του νοσοκομείου και για 1,5 χρόνο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρακολούθησε το διεπιστημονικό σεμινάριο με θέμα: ''Βασικές Αρχές στην Ανακουφιστική Φροντίδα'' που διοργάνωσε η ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Από 01/02/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Αποστολάτου Ελευθερία: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 MPOURGOS         Μπούργος Ηλίας: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιωαννίνων στο τμήμα Νοσηλευτικής το 2006. Ξεκίνησε να εργάζεται στην κλινικη "Κυανούς Σταυρός" την περίοδο 2009-2012 ως νοσηλευτής Μοναδας Εντατικής Θεραπείας. Απο το 2012-2016 εργάστηκε ως νοσηλευτής αναισθησιολογικού στη "Γενική Κλινική Αθηνά - Νέα Αίγλη" και στη συνέχεια την περίοδο 2016-2018 στο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Από 6/2/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Μπούργος Ηλίας: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 ROINA         Ροϊνά Φιλοθέη: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τον Δεκέμβριο του 2017, ξεκίνησε να υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στις 6/2/2018.

Ροϊνά Φιλοθέη: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 MPILIMANAI         Μπιλιμανάι Χριστίνα: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

Μετά τις σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του Τμήματος Νοσηλευτικής πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Π.Γ.Ν. Αττικόν σε παθολογικό τμήμα. Εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος και όπου ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας για περίπου 2 χρόνια. Κατέχει δίπλωμα Βασικής Υποστήριξης της Ζωής BLS/AED. Αυτή την περίοδο παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων. Από 1/2/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Μπιλιμανάι Χριστίνα: Νοσηλεύτρια του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 TSIMAS         Τζίμας Χρήστος: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

 

Αποφοιτώντας από τη σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι Λαμίας το 2009 εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και από το 2011 μέχρι και πρότινος εργαζόταν στο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Παράλληλα με τις σπουδές του παρευρέθηκε και παρακολούθησε πολλά μεγάλα συνέδρια όπως το 3ο Πανελλήνιο και 2ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιωαννίνων. Ξεκινώντας την εργασία του εντάχθηκε στη συνεχή εκπαίδευση ενδονοσοκομειακών σεμιναρίων και μαθημάτων ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» με θέματα όπως Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, ΚΑΡΠΑ κ.α. φθάνοντας και ο ίδιος να παρουσιάσει την δικιά του εργασία παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το εργαλείο κλινικής εκτίμησης ασθενών Early Warning Score. Εργάστηκε τα πρώτα τέσσερα χρόνια σε ογκολογικό-αιματολογικό όροφο και στη συνέχεια στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Από 21/5/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Τζίμας Χρήστος: Νοσηλευτής του Ξενώνα της Μονάδας.

 

 

 

 OSMENAI        

Οσμενάι Μάριος: Νοσηλευτής Κατ' Οίκον της Μονάδας.

Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθηνών στο Τμήμα Νοσηλευτικής Β'. Ξεκίνησε να εργάζεται το 2008 στην κλινικη «Κυανούς Σταυρός» ως νοσηλευτής σε ογκολογικό τμημά όπου παρέμεινε έως το 2012. Το 2012-2016 εργάστηκε ως νοσηλευτής σε χειρουργικό τμημα στη «Γενική Κλινική Αθηνά – Νέα Αίγλη» και στη συνέχεια από το 2016 εως Μάιο 2018 στο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Από 4/6/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Οσμενάι Μάριος: Νοσηλευτής Κατ' Οίκον της Μονάδας.

 

 

Βοηθοί Νοσηλευτών

 FYLAKTOU         Φυλακτού Εύα: Βοηθός Νοσηλευτών Ξενώνα Μονάδας.

Μετά τις σπουδές της στην ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών και στο Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», εργάστηκε στο Οικοτροφείο Ενηλίκων Ψυχικά Ασθενών «Το Σπίτι του Ήλιου» του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» και σε ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης, είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά και εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας, σε μελέτες έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Από τις 4/12/2017 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Φυλακτού Εύα: Βοηθός Νοσηλευτών Ξενώνα Μονάδας.

 

 

 MAVROPOULH         Μαυροπούλη Ευαγγελία: Βοηθός Νοσηλευτών Ξενώνα Μονάδας.

Μετά την αποφοίτησή της από το Ενιαίο Λύκειο Σπάτων, εντάχθηκε στο ΙΕΚ με ειδικότητα «Νοσηλευτικής Χειρουργείου». Παράλληλα εργάστηκε σε διάφορους κλάδους του Ιδιωτικού Τομέα. Από το 2015 εργάστηκε στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» με μεγάλη αφοσίωση στη φροντίδα ηλικιωμένων. Από 19-04-2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Μαυροπούλη Ευαγγελία: Βοηθός Νοσηλευτών Ξενώνα Μονάδας.
Κοινωνικοί Λειτουργοί


iro c      Ραϋμόνδου Ηρώ: Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ολοκλήρωσε την πρακτική εργασία της στην Κοινωνική Υπηρεσία του Αναρρωτηρίου Πεντέλης και του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου». Επίσης, υπηρέτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για επτά μήνες. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Από την 14/10/2011 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Ραϋμόνδου Ηρώ: Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.
 111 005      Τσοτάκος Σπυρίδων : Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Οργανισμού «Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος», σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και στο Φιλανθρωπικό Σωματείο « Η Μεταμόρφωσις». Είναι, επίσης, απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εργάζεται ιδιωτικά ως σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Από την 1/8/2012 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Τσοτάκος Σπυρίδων : Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας. 

 mpiskemi      Μπισκέμη Βασιλική : Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ολοκλήρωσε την πρακτική εργασία στην Κοινωνική Υπηρεσία του Γεν.Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Προσαρμογής ΑμεΑ "Ο Καλός Σαμαρείτης". Εργάστηκε στο γραφείο Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής καθώς και στο εκκλησιαστικό γηροκομείο της Ι.Μ.Μ.Λ. "Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ". Από την 4/3/2016 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".

Μπισκέμη Βασιλική : Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας.

 

 

 

 KONTOS      Κόντος Σωτήρης : Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας.
 
Μετά τις σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ολοκλήρωσε την πρακτική εργασία του στην Κοινωνική Υπηρεσία Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειο Νοσοκομείου. Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο της Μονάδας «Βασικές Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας», καθώς και το σεμινάριο «Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας στην Ανακουφιστική Φροντίδα». Από 4/7/17 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».
 
Κόντος Σωτήρης : Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας.Φυσικοθεραπευτής

manos      Τράπαλης Εμμανουήλ: Φυσικοθεραπευτής της Μονάδας.


Μετά το τέλος των σπουδών του στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών το 2010, πραγματοποίησε 6μηνη πρακτική άσκηση στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο "Ο 'Άγιος Σάββας". Το 2009 συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου σχετικά με την άσκηση σε χρόνιους καρδιοπαθείς. Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και ημερίδες σχετικά με την φυσικοθεραπεία στην ογκολογία. Το 2011 συμμετείχε σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Trigger Points - Myofascial Pain and Dysfunction" με εισηγητή τον Robert Gerwin MD, FAAN. Από την 01/10/2013 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Τράπαλης Εμμανουήλ: Φυσικοθεραπευτής της Μονάδας.
Διοικητικοί

mary      Διονύση Μαίρη: Εθελόντρια, Διοικητική Υπεύθυνος της Μονάδας.


Μετά τις σπουδές στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ασχολήθηκε με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων και των ΜΕΤΡΟ Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε μελετητικά γραφεία της Αθήνας. Από την 01/09/2010 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Διονύση Μαίρη: Εθελόντρια, Διοικητική Υπεύθυνος της Μονάδας. 

ZANIA      Ζανιά Αλεξάνδρα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.


Με τις σπουδές στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πήρε εξειδίκευση στην Παιδαγωγική. Μεταξύ άλλων ασκήθηκε ένα χρόνο στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Παιδαγωγικής του Παιδικού Χωριού SOS της Βάρης. Εν συνεχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο 2ο Γυμνάσιο Παιανίας, παρακολουθώντας και διδάσκοντας διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Έκτοτε, παρέδιδε μαθήματα σε παιδιά και εφήβους. Από την 01/10/2012 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Ζανιά Αλεξάνδρα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας. 

XENIKOU      Ξενικού Μόνικα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.
 

Μετά τις σπουδές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απέκτησε Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Υπ.Διδάκτωρ Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Εργάστηκε στον Ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για επτά χρόνια. Έχει εξειδικευτεί σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Εκπαιδεύτηκε ως Εθελόντρια στην Ανακουφιστική Φροντίδα όπου και προσέφερε υπηρεσίες για τέσσερα χρόνια. Από την 03/03/2016 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ". 
Ξενικού Μόνικα: Διοικητική Υπάλληλος της Μονάδας.
Spyratos      Σπυράτος Δημήτρης: Διοικητικός Υπάλληλος της Μονάδας.
 

Σπούδασε ηχοληψία και εργάστηκε στο χώρο των συναυλιών, του θεάτρου, των οπτικοακουστικών συστημάτων και των κατασκευών. Εργάστηκε επίσης ως στέλεχος στον τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας Τραπεζικού Ομίλου. Από τις 16/01/2017 υπηρετεί στη "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".
Σπυράτος Δημήτρης: Διοικητικός Υπάλληλος της Μονάδας. 

KARAGIANNHS      Καραγιάννης Ματθαίος: Διοικητικός Υπάλληλος της Μονάδας.

Μετά τις σπουδές του στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας διδάσκει ιδιωτικά σε όμιλο φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης προετοιμάζοντας μαθητές λυκείου για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Επίσης, ολοκλήρωσε ένα ετήσιο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής και ένα σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ). Είναι τελειόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδικής Αγωγής. Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο της Ανακουφιστικής Φροντίδας της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Από τις 20/3/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Καραγιάννης Ματθαίος: Διοικητικός Υπάλληλος της Μονάδας.

 

 

 

 

PAPAMICHALIS     

Παπαμιχάλης Γιάννης: Διοικητικός Υπάλληλος.

Μετά τις σπουδές ως λογιστής και προγραμματιστής εργάστηκε για 29 συνεχόμενα χρόνια στο λογιστήριο μεγάλης βιομηχανίας με αρμοδιότητες που αφορούν την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση των πελατών, προμηθευτών, ταμείου, αποθήκης και την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών. Παράλληλα ήταν υπεύθυνος σε θέματα διαχείρισης θεμάτων προσωπικού και μισθοδοσίας με αρμοδιότητες την χάραξη στρατηγικών διαχείρισης προσωπικού, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Από τις 21/02/2018 υπηρετεί στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». 

Παπαμιχάλης Γιάννης: Διοικητικός Υπάλληλος.

     
logia asthenon
kanel logo
 

Το Ίδρυμα
ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ παραμένουν
σταθεροί υποστηρικτές της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
Τους ευχαριστούμε θερμά!


donate now blue


TUV hellas iso9001