Δραστηριότητες εθελοντώνΥπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους εθελοντές στη Γαλιλαία:

  • Ορισμένοι από αυτούς μεταφέρουν ασθενείς στα νοσοκομεία, είτε για να υποβληθούν στην προβλεπόμενη θεραπεία, είτε για προγραμματισμένη συνάντηση με τον ιατρό τους.
  • Άλλοι επισκέπτονται τους ασθενείς στα σπίτια τους ή στο νοσοκομείο και τους κρατούν συντροφιά.
  • Αρκετοί συμμετέχουν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης συντροφεύοντας δημιουργικά και ευχάριστα τους ασθενείς με συζητήσεις, χειροτεχνίες, παιχνίδια κ.ά.
  • Όσοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, συνδράμουν στις ανάγκες της γραμματειακής και της τεχνικής υποστήριξης της Μονάδας, σε μεταφράσεις κειμένων και στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.
  • Άλλοι αναλαμβάνουν να ενημερώσουν την ευρύτερη τοπική κοινωνία (φαρμακεία, Κέντρα Υγείας, Κ.Α.Π.Η., δημοτικές αρχές κλπ.), για το πρόγραμμα λειτουργίας της Γαλιλαίας. Προβλέπεται σύντομα να συμβάλουν και στην προσπάθεια εξεύρεσης πόρων.
  • Επίσης, πολλοί εθελοντές διεκπεραιώνουν ποικίλες γραφειοκρατικές διαδικασίες κοινωνικών υποθέσεων των ασθενών (αναζήτηση δυνατοτήτων παροχής επιδομάτων, συντάξεων κλπ.).
  • Δεν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις που οι εθελοντές θα κληθούν να μεταφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορους ασθενείς της Γαλιλαίας.
logia asthenon
eurobank
 

Ακολουθώντας την Εταιρική Κοινωνική Προσφορά της, η EUROBANK συνεχίζει και φέτος να στηρίζει το έργο της “ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ”. Ευχαριστούμε την EUROBANK για την αρωγή της.


donate now blue


TUV hellas iso9001