Διεταιρική Συζήτηση στο πλαίσιο του 38ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου 2012


Η Υπεύθυνη της Γαλιλαίας συντόνισε τη Διεταιρική Συζήτηση με θέμα: «Οι ανάγκες των ασθενών με απειλητική για τη ζωή τους νόσο. Πότε, πού και πώς αντιμετωπίζονται» στο πλαίσιο του 38ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου  στις 18 Μαΐου 2012 στην αίθουσα ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ του Ξενοδοχείου HILTON. Στη Συζήτηση συμμετείχαν τρεις ακόμη λειτουργοί υγείας της Γαλιλαίας, μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και δύο λειτουργοί υγείας της Μονάδας Κατ’ Οίκον Ανακουφιστικής Φροντίδας ΜΕΡΙΜΝΑ.

Ο στόχος της Διεταιρικής αυτής Συζήτησης ήταν η ευαισθητοποίηση των λειτουργών υγείας στις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από ειδικευμένο παθολόγο-ογκολόγο και γενικό ιατρό αφορούσαν στις ανάγκες και τα προβλήματα των ασθενών με απειλητική για τη ζωή νόσο καθώς και των οικογενειών τους. Οι λειτουργοί υγείας που υπηρετούν σε μονάδες κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας ενηλίκων, εφήβων και παιδιών μετέφεραν την πολύτιμη εμπειρία τους από τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων την τελευταία διετία στην ελληνική πραγματικότητα.

logia asthenon

donate now blue


TUV hellas iso9001